facebooktwittermail d

På jakt efter gnagare

Helsingborg

På vissa håll i landet har det varit ovanligt mycket gnagare den senaste tiden. Men om man ska använda gift mot skadedjuren är reglerna numera ganska hårda – ofta blir det experterna som sköter det.