facebooktwittermail

Tipsen: Undvik olyckor i vårbruket

En hektisk vårbrukstid kan lätt leda till olyckor. Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF, ger sina bästa tips för att undvika skador.

– Det stora problemet är att man har väldigt bråttom med allting.

I vårbrukstider är det vanligt att ta in extra hjälp från utomstående därför är det extra viktigt att se över säkerhetsrutinerna på gården.
I vårbrukstider är det vanligt att ta in extra hjälp från utomstående därför är det extra viktigt att se över säkerhetsrutinerna på gården. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Vårbrukssäsongen är en väldigt hektisk säsong för lantbrukare. Det är mycket som ska göras och tidspressen är enligt Anders Drottja, krisberedskapsansvarig på LRF, en av orsakerna till de många olyckor som uppstår i samband med vårbruket.