facebooktwittermail d

Optimera rapsskörden och undvik avdrag

Det är god ekonomi i rapsodlingen för den som lyckas få en bra skörd. Det gäller att välja rätt strategi för spillsäd, ogräsbekämpning och gödsling – men också att vara ute i rätt tid.