facebooktwittermail

Optimera rapsskörden och undvik avdrag

Det är god ekonomi i rapsodlingen för den som lyckas få en bra skörd. Det gäller att välja rätt strategi för spillsäd, ogräsbekämpning och gödsling – men också att vara ute i rätt tid.

Paul Leteus, HIR, växtodlingsrådgivare.
Paul Leteus, HIR, växtodlingsrådgivare. FOTO: RICKARD NILSSON

Priset på rapsfrö har skjutit i höjden och det gäller att ta hand om grödan och ge den rätt förutsättningar för att optimera skörden. Frågan i vår är hur rapsen klarat vintern och om höstens åtgärder behöver kompletteras. Och att ha beredskap att agera tidigt.