facebooktwittermail d

Tiotal mjölkbönder sökt ersättning för mindre mjölk

Ett tiotal mjölkbönder har ansökt om ersättning för minskad mjölkproduktion i den ansökningsrunda som pågår till på onsdag.

Ett tiotal ansökningar om ersättning för att minska mjölkproduktionen har kommit in till Jordbruksverket i den andra ansökningsrunda som stängs på onsdag, klockan 12.

Rundan är bara öppen för de som inte deltog i den första ansökningsomgången, som lockade 495 svenska mjölkproducenter.

I hela EU har deltagande i den andra rundan 11 407 ton i minskad mjölkproduktion att dela på. I den första omgången tecknades 1,06 miljoner ton in.