facebooktwittermail d

Tio tunga år för skogsägarsågar

Inte sedan 2007 har skogsägarföreningarnas sågverk tjänat några större pengar. Mellan 2006 - 2016 låg den genomsnittliga rörelsemarginalen mellan 0 och knappt 2 procent, visar ATL:s stora granskning.

Lena Ek, Södras ordförande.
Lena Ek, Södras ordförande.

Mellan 2006 och 2016 har de fyra stora skogsägarföreningarna sammanlagt haft en virkesfångst på 252 miljoner kubikmeter. Men de volymer som gått genom de egna sågverken har inte gett mycket vinst, enligt den granskning som ATL gjort.