facebooktwittermail d

Tio gånger fler djurskyddsärenden

Förra året fick länsstyrelsen i Skåne ett 30-tal underrättelser om bristfälligt djurskydd vid slakt från Livsmedelsverket. Första halvåret i år var den siffran över 300.

Trots det avsätts inte mer resurser. Två handläggare ska klara av att hantera alla ärenden, rapporterar Foodmonitor.se.

Det kraftigt ökade antalet anmälningar gör att de planerade kontrollerna ute hos djurbönderna blir färre.

– Det finns ett mål nationellt att 50 procent av våra kontroller ska vara planerade kontroller. Nu första halvåret så låg vi på 26 procent och förra året var det 35. Det minskar hela tiden för att man ska hinna med de här anmälningarna, säger Marcus Björklund till Foodmonitor.