facebooktwittermail d

Timret blev till massaved

Skogsägaren Max Berggren i Nässjö kan ha förlorat över 30 000 kronor på att Holmen högg massaved i stället för sågtimmer. - De har sågat sönder beståndet, säger han, men Holmen tillbakavisar kritiken.

MALMBÄCK ATL
Eftersom Max Berggren bara vill sälja rotposter lät han först stämpla granen och tallen i den gamla igenvuxna beteshagen han restaurerar till sina hästar.
- Det var i och för sig inga snygga granar, men det spelar ingen roll, det skulle duga till timmer.

Kvistiga träd


Inget bolag ville dock köpa posten, som bestod av många kvistiga träd med stor avsmalning. I stället fick Holmen Skog avverkningsuppdraget, bland annat på grund av deras nya jättesågverk Braviken.

- Då tar de väl timmer och inte massaved, tänkte jag.
Enligt Skogsstyrelsens utbyteskalkyl skulle posten innehålla 270 kubikmeter timmer och 86 kubikmeter massaved. Men Holmen högg tvärtom - 263 kubikmeter massaved och 108 kubikmeter timmer.

Skogsstyrelsens kalkyl skulle med Holmens priser ha gett ett netto på 153 000 kronor, men när Holmen jobbat klart var nettot bara 117 000 kronor, 36 000 kronor mindre.

Kan bli dyrt


- De har sågat sönder beståndet. De högg massaved för att de behövde det. Hade de behövt timmer hade jag fått bättre betalt, tror Max Berggren.

Eftersom det står i kontraktet att tvister ska avgöras av skiljenämnd, vilket kan bli dyrt, vågar Max Berggren inte kämpa för ekonomisk kompensation.

- Nej, nej, bara hämnd.

Vilka lärdomar drar du av det här?


- Ja, jag tar aldrig ett avverkningsuppdrag mer. Man vet aldrig var det slutar. Man måste ha en fullständig tillit till köparen och veta vad han ska använda skogen till så man får rätt utbyte.

Holmen försvarar sig


Vad har då Holmen att säga till sitt försvar?
Bolaget anser att det faktiskt tagit tillvara den kvalitet som fanns i träden i den gamla beteshagen, och konstaterar att Skogsstyrelsen bara teoretiskt beräknat timmerutbytet i sin stämplingslängd.

I ett mejl till ATL skriver Holmen Skog: "Holmen beklagar att Max Berggren är missnöjd med utfallet från sin avverkning. Avverkningen är dock utförd av en kvalitetssäkrad skördare enligt den opartiska virkesmätningsföreningen, VMF." Torbjörn Esping