facebooktwittermail

Timmerpriserna stiger i USA

Stort sug efter råvara i Asien gör att timmerpriserna stiger i västra USA. Förra året gick priserna upp med ungefär 20 procent.

Priserna på timmer av barrträ har stigit i alla stora regioner i USA de senaste två åren, rapporterar analysföretaget Wood Resources International, som hämtat siffrorna från marknadsrapporten The North American Wood Fiber Review.

De största höjningarna har skett i nordvästra USA, där exporten till Asien har stor inverkan på marknaden.

Under förra året var exporten från västra USA till Asien den största på 14 år. Det beror till stor del på Kinas till synes oändliga behov av träråvara, skriver Wood Resources International. Tina Andersson