facebooktwittermail

Timmerpriserna sjunker

Timmerpriserna började sjunka under årets första kvartal, och minskningen fortsatte under det andra kvartalet, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Trots en nedgång under andra kvartalet låg virkespriserna fortfarande högre än i fjol.
Trots en nedgång under andra kvartalet låg virkespriserna fortfarande högre än i fjol. FOTO: MARIE HENNINGSSON

I region Nord minskade timmerpriserna med 4,3 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, medan det i region Mellan och Syd minskade med 2,4 procent. Samtidigt låg massavedspriserna relativt stabila, detta efter att ha ökat varje kvartal sedan andra halvan av 2017.