facebooktwittermail d

Timmerpris på lägsta nivå sedan 2009

Timmerpriser fortsatte att falla under andra kvartalet i år och för massaindustrin fortsätter också råvarukostnaden att minska.

Det globala timmerprisindexet GSPI är på sin lägsta nivå sedan 2009. De enda regioner där timmerpriserna har stigit är i nordvästra Ryssland och i vissa delar av British Columbia i Kanada, enligt det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

Vedfiberkostnaderna för den globala massaindustrin har också fortsatt att minska under andra kvartalet i år. Det globala prisindexet för barrfiber SFPI låg på 91,98 dollar.

Importen ökar

När det gäller den globala trävarumarknaden har Kina, USA och Storbritannien ökat sin import, medan Japan och de flesta länder i Europa har minskat sin import av trävaror. Exportvolymen från de nordiska länderna har ökat under 2015, men de genomsnittliga exportpriserna har gått ner med över 20 procent i år.

Ökar stort

Importvolymerna till Kina var 2,4 procent högre under årets sju första månader. Volymerna ökar stort från Ryssland, medan de minskar från Nordamerika och Chile.

Exporten av pellets från British Columbia i Kanada och från sydstaterna i USA har minskat, vilket innebär att trenden med ökande volymer under de senaste fyra åren bryts.

Mycket pellets

Ovanligt varmt väder, låga kostnader för fossila bränslen och ett stort utbud av pellets sänkte också priserna på pellets i Europa.