facebooktwittermail

Timmerkrig snart tillbaka

Det är läge för skogsägare i hela landet att fokusera på gallring. Men inom ett eller två år är timmerkriget tillbaka i södra Sverige.

Pappersindustrin skriker efter fiber i alla former, massaved eller flis. Prishöjningar på massaved kan bli aktuellt, om inte kronan fortsätter att stärkas samtidigt som företagens valutasäkringar löper ut under våren. Det skriver Danske Bank i sitt nyhetsbrev Skog & Ekonomi.

Tufft för sågverken


Sågverken har en mer pressad situation. Banken tror på en dämpad sågtimmermarknad i hela landet det närmaste halvåret. Sydsverige har dock en underliggande, kronisk timmerbrist. Därför återkommer timmerkriget snart igen.

Eftersom det nästan alltid är bäst att kontraktera slutavverkningar en bit in på hösten rekommenderar banken skogsägarna att fokusera på gallring. Tina Andersson