facebooktwittermail d

Timmer gav skjuts för Mellanskog

Mer timmer ökade omsättningen för Mellanskog.

Mellanskogs nettoomsättning för första halvåret i år var 1,6 miljarder kronor, jämfört med 1,5 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Större andel timmer är en av förklaringarna bakom den ökade omsättningen.

Levererad total virkesvolym var 2,5 miljonerfastkubikmeter (m3fub), jämfört med 2,4 miljoner m3fub motsvarande period i fjol.

Lägre marginal

Mellanskogs rörelseresultat för första halvåret blev 15,0 miljoner kronor, jämfört med 24,8 miljoner kronor första halvåret 2014. Minskningen beror främst av lägre marginal i timmer- och biobränsleaffären, enligt ett pressmeddelande från Mellanskog.

"De låga massavedspriserna påverkar skogsägarnas avverkningsvilja i främst gallringsbestånd varför timmerandelen är högre än normalt. Vi har under perioden arbetat för högre betalning för medlemmarnas timmer vilket vi nu drivit igenom och ser fram emot en aktiv höst i timmerskogen", kommenterar Mellanskogs vd Sture Karlsson rapporten.

Utdelningen från Setra

Finansnettot blev 32,4 miljoner kronor, vilket gör att resultat efter finansnetto blev 47,4 miljoner kronor. Utdelning från sågverkskoncernen Setra och realiserad värdetillväxt i placeringsportföljen bidrar till den positiva utvecklingen, enligt Mellanskog.