facebooktwittermail d

Tillväxt är paradgrenen i svensk grisproduktion

Tillväxt är den svenska grisproduktionens paradgren medan smågrisdödligheten är dess akilleshäl. En företeelse att vara observant på är suggornas hållbarhet.

Men som helhet står sig svensk grisproduktion väl i jämförelse med omvärlden.