facebooktwittermail d

Tilltänkt ordförande avlidit

Företagsledaren Tord Johansson som var på väg in som ordförande för sågverkskoncernen Bergs Timber har hastigt avlidit, 60 år gammal.

Tord Johansson har grundat de börsnoterade bolagen Itab Shop Concept, Xano industri och Ages industri och var vid sin död styrelseordförande för två av dem. Tord Johansson med bolag äger drygt tio procent i Bergs Timber och förslaget från valberedningen var att han skulle väljas till sågverkskoncernens styrelseordförande vid en extra bolagsstämma den 26 oktober.

Hitta annan ordförande

Peter Nilsson som är vd för Bergs Timber säger till ATL att Tord Johanssons bortgång är mycket sorglig. För sågverkskoncernen handlar det också om att hitta en annan ordförande för styrelsen.

– Vi arbetar med frågan, säger vd Peter Nilsson.

I samband med bokslutsrapporten för det brutna räkenskapsåret i början av oktober, presenterades en rad åtgärder för att förbättra resultatet för Bergs Timber, bland annat förändringar i ledningen samt en neddragning vid sågverket i Orrefors.