facebooktwittermail d

Länsstyrelsen slog hårt mot stor hästföretagare

Länsstyrelsen i Skåne ville ha djurförbud, men Kalmar tog ett annat beslut. Beslutet innebar att över 200 hästar skulle säljas på 60 dagar, annars väntade vite på en halv miljon.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Det blir 30-40 års avelsarbete som går till spillo, säger företagaren till ATL.

Hästföretagaren bedriver bland annat omfattande avelsverksamhet, försäljning och turridning i två län och visade sig ha fler hästar än vad tillståndet tillät.

– Jag trodde inte att det var sant när jag såg vitesbeloppet, jag trodde att länsstyrelsen skrivit fel, säger företagarens jurist Anette Cedergren.

Ville pröva djurförbud

Länsstyrelsen i Skåne har under åren, beslutat om ett antal förelägganden gällande mindre och någon större åtgärd vid inspektioner på gården. Ingenstans i de dokument som ATL tagit del av, framgår det att företagaren vid tidigare tillfällen brutit mot sina nuvarande tillstånd om antal djur. Men efter den senaste inspektionen, i februari 2017, ville länsstyrelsen i Skåne pröva djurförbud.

Länsstyrelsen i Skåne bekräftar även för ATL att det inte handlar om att djuren utsatts för misskötsel och lidande, utan om regelmässiga brister i djurhållning och anläggningar. Brister som i några fall inte åtgärdats enligt beslut.

– Det är många små brister och förelägganden över lång tid som ligger till grund för att vi inte tycker att han är lämplig för att driva djurverksamhet, säger Mattias Gårdlund, länsstyrelsen i Skåne.

Kontaktade Kalmar

I februari hörde länsstyrelsen i Skåne av sig till länsstyrelsen i Kalmar med uppmaning om omgående inspektion medan företagaren var utomlands. Skåne hade vid kontroll noterat att företagaren höll 20 hästar för mycket och tänkte pröva djurförbud.

I en anteckning i ärendet står att läsa: "Xxx (Länsstyrelsen i Skåne red.anm.) ville att Lst i Kalmar ska göra en kontroll nu så snart som möjligt innan xxx (hästföretagaren) kommer hem och kan flytta djuren. Han ville även ta del av ev. förelägganden som Lst Kalmar beslutat om."

Även i Kalmar översteg antalet hästar tillståndet, men till skillnad från Skåne anser man inte att detta är grund för djurförbud.

I beslutet framgår att det är första gången länsstyrelsen i Kalmar sett att företagaren överskridit sitt tillstånd. Det är också första gången man påtalar detta, men man väljer ändå att dra in hästföretagarens tillstånd.

Länsstyrelsen i Kalmar skriver att företagaren genom tidigare förelägganden från Skåne, är medveten om sina skyldigheter och därför medvetet brutit mot tillståndet.

Skåne får inte igenom djurförbud, utan beslutade även de om indragna tillstånd.

Halv miljon i vite

Företagaren får i fortsättningen bara hålla nio egna vuxna hästar och tre som någon annan äger. I dagsläget finns sammanlagt över 200 hästar i verksamheten och de flesta skulle enligt föreläggandena säljas inom 60 dagar från delgivningsdatumet.

– Annars får jag betala en halv miljon i vite per tillsynstillfälle, säger företagaren.

Beslutet är överklagat till förvaltningsdomstolen och man skickade in ett yrkande på inhibering av beslutet. Ett beslut om inhibering innebär att företagaren får vänta med att följa föreläggandet tills domstolen dömt i ärendet.

– Att det tagit så lång tid brukar tyda på att det blir ett avslag, men det kan eventuellt ha med semestertider att göra. Vi kommer att göra en inspektion någon gång efter den 22 augusti för att kontrollera att beslutet efterföljs, sa Marcus Björklund, vid länsstyrelsen i Skåne.

Nu har dock förvaltningsrätten beslutat om inhibition av länsstyrelsernas beslut i väntan på att saken prövas av rätten.

– Det är inte klart än, men det är en bra riktning, säger Anette Cedergren

LÄS MER: Byggde nytt stall - ändå väntar vite

LÄS MER: "Nyckelbiotoper måste bli rättssäkra"

LÄS MER: Vägledande dom ger hopp om rättvisa

SOMMARINTERVJU: "Hotet mot rapsen kan påverka hela marknaden"

PREMIUM: Markägarna som fått avverkningsförbud utan ersättning

PREMIUM: Lådorna vände lönsamheten

PREMIUM: Bonde som fann fru satsar på fler får

Juristens tips.

Tänk på det här om du får ett föreläggande:

Kommunicera med länsstyrelsen.

Ställ frågor, hellre för många än för få.

Se till att allt dokumenteras, särskilt sådant du åtgärdat och förslag du har på åtgärder.

Be att få läsa vad de skrivit.

Om du tycker att det inte stämmer, tänk på att du har rätt att få en second opinion!

Du kan begära en annan handläggare.

Objektivitet är din rättighet.

Följ beslutet! Nästa steg är föreläggande med vite och det är en röd flagga.