facebooktwittermail

Tillsätt en haverikommission för betesskadorna

Älgförvaltningen behöver en egen haverikommission, som särskilt belyser länsstyrelserna och enskilda tjänstemäns roll, befogenheter och ansvar. De enorma samhällsekonomiska kostnaderna och de enskilda skogsägarnas kostnader för viltbetningen behöver minska snabbt, skriver ATL:s Greger Ekman.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Totala skador på 20,5 miljarder kronor per år har Södra, i samarbete med skogsbolag och skogsägarföreningar, räknat ut att viltbetet orsakar. Sönderbetade trädstammar växer sämre och har virkesfel som kraftigt sänker förädlingsvärdet.