facebooktwittermail

”Tillsätt den utlovade utredningen om mikroföretag nu!”

Underlätta för småföretagarna - flera enkla åtgärder borde kunna genomföras, menar Katarina Bartels och Urban Rydin på LRF Konsult.

FOTO: PREDRAGIMAGES

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I januariöverenskommelsen aviserades en utredning avseende mikroföretag, med avsikten att förenkla att starta och driva företag.

Alla är överens om att fler företag är bra och att reglerna för de minsta företagen bör förenklas. Den allra största företagsgruppen i Sverige är de enskilda näringsidkarna, cirka 753 000, enligt Skatteförenklingsutredningen.

I många fall bedriver de en verksamhet av mindre omfattning, några med anställda, men i de allra flesta fall är delägarna de enda verksamma. En annan stor grupp småföretagare är de med aktiebolag som har mindre verksamhet, där de mycket omtalade 3:12-reglerna inte är så intressanta. Ungefär 312 500 av fåmansföretagarna tillämpar således förenklingsregeln.

Det är viktigt att dessa två grupper av företagare får bra och tydliga skatteregler som inte inverkar menligt på företagets verksamhet.

Det finns i dag flertalet helt okontroversiella förslag som skulle underlätta för dessa grupper av företag. Vi har själva lagt fram flera sådana förslag som utan större beredning skulle kunna bli lagstiftningsärenden.

Den i januariöverenskommelsen aviserade utredningen avseende mikroföretag lyser tyvärr än så länge med sin frånvaro. Vi uppmanar regeringen att tillsätta denna utredning snarast och lyfta in förslag som underlättar för dessa två stora företagsgrupper.

För enskilda näringsidkare gäller det främst möjligheten att underlätta företagssparande så att företagare med investerings- och expansionsplaner inte hind­ras av skatteregler från att växa. För aktiebolag bör utredningen se över den mycket olyckliga praxis som bildats vad gäller förmånsbeskattning av dispositionsrätten till företagens tillgångar, oavsett om det är fråga om rörelsefrämmande egendom eller inte.

Låt inte dessa frågor fastna i en diskussion om en större skattereform, som om den blir av kommer att ta flera år innan den kommer på plats, eller i den tidvis infekterade debatten om 3:12-reglerna. Vi uppmanar politikerna och lagstiftaren att ta tag i utredningen för mikroföretagen så att samhället kan se till att okontroversiella och bra lagförslag genomförs.

Katarina Bartels

Urban Rydin

Verksamma hos LRF Konsult med mångårig erfarenhet av rådgivning till småföretagare och näringspolitiskt arbete.