facebooktwittermail d

Tidningsdöd, massaved och framtiden

Det senaste decenniet har den nordiska massa- och pappersmarknaden genomgått stora förändringar. Pandemin har skyndat på nedläggningarna av pappersmaskiner.
ATL:s Birgitta Sennerdal summerar vad som hänt och spanar in framtidens produkter.