facebooktwittermail

Thunell tackar för sig

Per Thunell, vd i Sveriges Djurbönder, lämnar sitt uppdrag till hösten.

- Jag har diskuterat den nya inriktningen för Sveriges Djurbönder med föreningens ordförande Otto Ramel och vi har gemensamt kommit fram till detta beslut, säger han i en kommentar.

Per Thunell började som vd för Swedish Meats, nuvarande Sveriges Djurbönder, för nära tre år sedan. Han har sedan dess lett ett omfattande förändringsarbete av verksamheten.

Kursändring


I fjol inleddes en kursändring som innebär att föreningen i högre grad ska samverka med andra intresseorganisationer. Exempelvis ska i framtiden en stor del av påverkans- och opinionsbildningen att skötas av LRF:s husdjursdelegation där Sveriges Djurbönder ingår.

Även rådgivning och annan service till föreningens medlemmar är tänkt att skötas i bred samverkan med andra föreningar.

Beslutet offentliggjordes på tisdagen. Per Thunell kvarstår som vd till den 1 september i år. ATL.nu