facebooktwittermail

Textilåtervinning tar över efter tryckpapper

Återvinning av textilier flyttar in på området när SCA slutar tillverka tryckpapper i Ortviken.

Återvinning av textilier flyttar in på området när SCA slutar tillverka tryckpapper i Ortviken.
Återvinning av textilier flyttar in på området när SCA slutar tillverka tryckpapper i Ortviken. FOTO: SCA/BERGSLAGSBILD

800 jobb försvinner när SCA lägger ned tillverkningen av tryckpapper i Ortviken. Men redan nu är ny verksamhet på väg in som kan leda till 100 nya arbetstillfällen. Det är H&M-ägda Renewcell som beslutat att bygga en anläggning för återvinning av textil på fabriksområdet.