facebooktwittermail d

Testar ny affärsmodell

Slakteriföretaget Hälsingestintan lockar nu lantbrukare att ta rollen som djurskötare medan ägandet av djuren ligger hos Hälsingestintan.

Hälsingestintan och Britt-Marie Stegs satsar på en ny affärsmodell där bolaget äger djuren och lantbrukaren får betalt för att föda upp dem.
Hälsingestintan och Britt-Marie Stegs satsar på en ny affärsmodell där bolaget äger djuren och lantbrukaren får betalt för att föda upp dem. FOTO: MALIN HOELSTAD

I brev som nu går ut till uppfödare ger Hälsingestintan förslag på upplägg där bland annat lantbrukaren inte äger djuren. I stället får denne en roll att likna vid en anställd, med uppgift att föda upp djuren för leverans till annan uppfödare utsedd av Hälsingestintan eller till slakt i Hälsingestintans regi.

"Principen är att vi äger djuren och betalar för skötsel och foder och bonden får alla EU-stöd", skriver Hälsingestintan i ett brev till djuruppfödarna.

– Det här är en alldeles ny affärsmodell. Vi levererar kalvarna och bondens uppgift är att föda upp kalvar i vår regi. Vi äger djuren och bestämmer allt från avel till slakt och betalar bonden löpande för driftskostnaderna under uppfödningen av djuren, säger Britt-Marie Stegs på Hälsingestintan.

Slipper invänta avräkningen

Normalt levereras kalvarna sex månader gamla. Kvigor behålls tills de är mellan 22 och 25 månader gamla och ungtjurar upp till 18 månader innan leverans till Hälsingestintan.

– Det är en bra modell för bönder som kanske nu vill investera när köttproduktionen går bra men inte vill ligga ute med kapital för djurbeståndet också. De får också betalt varje månad och slipper invänta ett avräkningspris. Och de förfogar över EU-stöden, säger Britt-Marie Stegs.

Individuella ersättningar

Hur mycket Hälsingestintan betalar vill hon inte säga.

– Det är individuella ersättningar och de varierar. Det går inte att säga generellt, men målsättningen är att det ska vara en bra affär för båda, säger Britt-Marie Stegs.

I ett annat projekt erbjuder sig Hälsingestintan att låna ut avelstjurar som ett led i att förbättra kvalitén.

– Många köper en oprövad tjur från grannen och då blir det lätt problem. Man påverkar kvalitén väldigt mycket med aveln och här upplever vi att det väldigt ofta brister, säger hon.

Förbättrar logistikflöden

Förutom att förbättra kvalitén på köttet vill Hälsingestintan med dessa åtgärder också strama upp logistikflödena till det mobila slakteriet. Från och med vecka 39 sker all slakt i det och nu projekteras för en andra mobil slaktenhet, vilket skulle fördubbla slaktkapaciteten till cirka 22 ton per dag.

Erbjudandena vänds i första hand mot de 30-tal heltidsuppfödare Hälsingestintan jobbar med i dag, men Britt-Marie Stegs öppnar även dörren för nya.

– Vi vill utöka antalet leverantörer med rätt djurantal och som passar in i logistiken. Sedan byter vi ju också ut uppfödare när vi strävar efter bättre och bättre kvalitet, säger Britt-Marie Stegs.