facebooktwittermail d

Teorin om tallgåtan: Näringen påverkar

Tillväxtstörningarna i tallföryngringar fortsätter gäcka forskarna. Samtidigt tycks problemen större än vad som tidigare har framkommit.

– Jag får samtal från hela Sverige om detta, säger Oscar Nilsson, forskare på Skogforsk.