facebooktwittermail d

Telia Sonera stänger bredbandet

Telias nedläggningsvåg av det gamla telefonnätet slår hårt mot företagen på landsbygden. Stängselföretaget Delka i Sanda är ett av flera drabbade. "Vi behöver en långsiktig lösning när kopparnätet avvecklas. Vi provade i höstas att använda en mobiloperatör men nätet kopplade ner när vi belastade nätet med vår normala trafikvolym", säger Dick Karlsson, chef för familjeföretaget.

I oktober förra året presenterade Telia Sonera för statliga regleringsmyndigheten PTS en modell för gradvis avveckling av det gamla telefonnätet, det så kallade kopparnätet.

Avvecklar 10 000 abonnenter

Med skrivelsen följer en lista på 190 små telefonstationer på landsbygden, med totalt 10 112 abonnenter som Telia Sonera beslutat avveckla 2016. En av dessa 190 telefonstationer heter Moxboda och dit är Delka ansluten.

Företaget Delka, beläget i Sanda, 10 kilometer söder om Östhammar, förlorar sin bredbandsanslutning (ADSL) i november 2016. Telia Sonera stänger då telefonnätet för nära 40 procent av abonnenterna på landsbygden i Östhammars kommun.

Drabbar företag på landsbygden

Stängselföretaget behöver en bredbandsanslutning med obegränsad trafikvolym till fast pris. Delka har haft det sedan år 2000 och företaget har en årlig kostnad på cirka 10 000 kronor för bredbandet.

Enligt Östhammars kommun är det minst 20 företag på Östhammars landsbygd som idag har obegränsad trafikvolym via bredband till fast pris och när Telia stänger kopparnätet erbjuds dessa företag ingen motsvarande lösning.

Det finns nämligen ingen operatör som i dag erbjuder obegränsad trafikvolym via mobilnät för 10 000 kronor per år.

"Har inte informerat"

– Telia Sonera har inte informerat oss om avvecklingen av vårt fasta bredband. De har heller inte kommit med något erbjudande till oss. Vi läste om nedläggningen i lokaltidningen för några månader sedan. Vi är helt beroende av fast bredband för vår Internettrafik, säger Dick Karlsson, chef för familjeföretaget Delka.

Det finns i nuläget inga planer på att bygga ut fibernät till Sanda. En utbyggnad beräknas kosta cirka 800 000 kronor.

I Sanda finns högst fyra möjliga abonnenter, bedömer Dick Karlsson. En sådan fiberutbyggnad skulle kosta cirka 200 000 kronor per anslutning om fyra abonnenter delade på kostnaden.

Dyrt med radiolänk

Det finns ett annat tekniskt alternativ, radiolänk, som har lägre kapacitet än fiber – men investeringen kostar cirka 200 000 kronor. Även det en hög kostnad att dela för fyra abonnenter.

– Jag är inte beredd att betala mer för bredband än vad jag betalt hittills, säger Dick Karlsson som definitivt värjer sig inför tanken att själv investera flera hundra tusen kronor i en fiberanslutning för att ersätta ADSL.

Inget statligt bidrag

En uppenbar nackdel för Delka är att de statliga stödpengarna för fiberutbyggnad på landsbygden nu i praktiken är slut. Det betyder att Delka idag inte kan räkna med något statligt bidrag för sin fiberanslutning.