facebooktwittermail d

Stor potential till förbättring

99 av 100 gallringar hade kunnat göras bättre. Det anser Håkan Dunberg, som ser stora möjligheter med att använda nya tekniska hjälpmedel.