Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 11 februari 1999

  Yrkesinspektörerna gör traktorkoll på gården

  500 gårdar i södra och mellersta Sverige får lagom till vårbruket besök av Yrkesinspektionen för säkerhetskontroll av traktorerna.

  Jordbrukstraktorer är enligt Arbetarskyddsstyrelsen kraftigt överrepresenterade i olyckor. I vår startar ett projekt där Yrkesinspektörerena åker ut på gårdar och kontrollerar traktorerna.
  – Var tionde dödsolycka i Sverige sker i jordbruket. I hälften av dem är traktorn inblandad, säger projektledare Uwe Synwoldt, Arbetarskyddsstyrelsen.

  500 kontrolleras
  Arton inspektörer från Yrkesinspektionen sällar sig till den rad av kontrollanter som nuförtiden besöker lantbrukare. Ur SCB:s lantbruksregister ska 500 gårdar av olika storlek väljas, både med och utan anställda. Yrkesinspektionens sex distrikt i södra Sverige deltar i projektet vilket innebär att gårdar i Värmlands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län och söder därom kan komma i fråga.
  Kontrollerna ska börja i mitten av mars och pågå maj månad ut. Det är inte frågan om några flygande nedslag, tvärtom anser Yrkesinspektionen att det är viktigt att lantbrukaren är närvarande vid kontrollen så parterna kommer överens om tidpunkt i förväg.
  Arbetarskyddsstyrelsen räknar med att det finns två traktorer per gård, så runt tusen traktorer ska kontrolleras. Ingen avgift tas ut av lantbrukaren.
  Yrkesinspektörerna har arbetat fram en lista med tio minimikrav som ligger till grund för kontrollen (se längst ner). Om brister finns åläggs lantbrukaren att åtgärda dem inom en viss tid. När det är gjort ska han meddela Yrkesinspektionen.
  – Vi litar på jordbrukarna, skriver de att de åtgärdat felet så är det så. Men om vi inte får något meddelande så följer vi upp ärendet, säger Dag Björkqvist, inspektör i Växjödistriktet.

  Dyr sjukskrivning
  Hur kommer ni att mottas, lantbrukare är ju numera kontrolltrötta?
  – På var tjugonde gård händer en olycka som ger minst en månads sjukskrivning. Det kostar inte skattebetalarna så mycket för lantbrukarna har låg sjukpenning, men det är dyrt för det lilla företaget, säger Kenneth Alvarsson, skyddsingenjör vid Hälsan i Jönköping.
  – Alla känner någon som skadats. Lantbrukarna är motiverade, jag tror att de tar åt sig detta.
  Syftet är att minska antalet olyckor men även att skapa en bild över traktorernas standard. Om det visar sig att det finns stora brister kan man enligt Arbetarskyddsstyrelsen inte utesluta att krav på återkommande besiktningar kommer.

  Tio punkter för säkrare arbete med traktor

  ***1 ***Instruktionsbok
  ***2 ***Av- och påstigning
  ***3 ***Förarplats
  ***4 ***Säkerhet vid körning
  ***5 ***Reglage
  ***6 ***Tillkoppling av maskiner och arbetsutrustning
  ***7 ***Buller
  ***8 ***Vibrationer
  ***9 ***Första hjälpen
  ***10 ***Minderåriga
  Till punkterna hör underrubriker, till exempel fotsteg, drag, bromsar, styrning, backspeglar, lyse med mera. Den tionde punkten omfattar frågor om minderåriga deltar i arbetet och i så fall om lantbrukaren känner till vilka regler som gäller.

  Lars Vernersson
  De här männen vill kolla din traktor: Dag Björkqvist och Stefan Wistrand, Yrkesinspektionen, samt Uwe Synwoldt, Arbetarskyddsstyrelsen, leder säker

  Relaterade artiklar

  Till toppen