Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 22 april

  Viktigaste lantbruksuppfinningarna – enligt lantbrukarna själva

  GPS:en, datorn och mjölkningsroboten. Där har ni uppfinningarna som har påverkat svenskt lantbruk mest – i alla fall när lantbrukarna själva få välja.

   Mjölkningsroboten kommer på plats nummer tre, och är den första branschspecifika innovationen. Först på listan hamnar GPS:en och den allmänna datortekniken.
  Mjölkningsroboten kommer på plats nummer tre, och är den första branschspecifika innovationen. Först på listan hamnar GPS:en och den allmänna datortekniken. FOTO: Fredrik Stork

  2013 inledde Per Frankelius och Charlotte Norrman, forskare vid Linköpings universitet, en studie bland några hundra deltagare på en konferens. Frågeställningen var dels vilka innovationer som har varit viktigast för lantbruket sedan 1970-talet, alltså under modern tid, dels vilka utmaningar och problem i de gröna näringarna som ännu inte har fått någon lösning.

  Frågorna har sedan ställts under ett par års tid på olika mässor och sammankomster. Mycket energi har ägnats åt att samma personer inte ska svara två gånger.

  Materialet har sedan sammanställts av Per Emgardsson, tidigare mångårig medarbetare på bland annat Land Lantbruk. Eftersom det handlar om fritextsvar har ett stort arbete lagts ned på att kategorisera innovationerna: skriver någon exempelvis satellitnavigering eller RTK som den största innovationen har svaren sorterats in under GPS-kategorin, samt även poängbedömts utifrån vilken placering den svarande har listat de olika innovationerna på. Tycker någon exempelvis att GPS:en är den näst viktigaste uppfinningen har det gett lägre poäng än den som har listat GPS på första plats.

  Sammanräkningen resulterade sedan i en lista som ser ut så här:

  Vilka innovationer (nyheter som fått genomslag/spridning) anser du är de tre viktigaste från 1970 fram till idag (inom den gröna näringen)?

  1. GPS

  2. Datorteknik internet mm

  3. Mjölkningsroboten

  4. Mobilen

  5. Växtförädling, bättre sorter

  6. Plöjningsfri sådd, Rapid

  7. Effektivare maskiner

  8. Rundbal

  9. Växtskydd, mindre, effektivare

  10. Växelplog

  11. Arbetsmiljö

  12. Fyrhjulsdrift

  13. Ej fossil energi, energieffektivitet

  14. Kombisådd

  15. GMO

  Eftersom studien inte byggts på ett slumpmässigt urval finns det naturligtvis gott om felkällor, konstaterar forskarna. Risken är bland annat att de som besöker mässan redan är teknikintresserade. Men samtidigt navigerar man också runt andra felkällor: genom att bara använda fritextsvar är det exempelvis ingen risk att man leder in lantbrukarna på ett visst svarsalternativ, vilket annars är en risk om man bara har förtryckta alternativ som ska rangordnas.

  Förhoppningen är att studien så småningom ska publiceras i en vetenskaplig tidksrift, säger Per Frankelius. Av 600 fritextsvar har ungefär 458 gått att använda, och resten har sorterats bort för att de har varit exempelvis för otydliga.

  På listan över vilka problem som ännu inte har fått någon bra lösning hamnar markpackning på plats nummer tre, vilket är ett konkret problem som både Per Frankelius och inte minst Per Emgardsson har skrivit mycket om genom åren.

  – Det är många som har utryckt att det är ett viktigt problem. Kanske har vi inte värnat jordhälsan i den grad som vi borde ha gjort, säger Per Frankelius.

  Den totala listan över lantbrukets utmaningar ser ut så här:

  Vilka är de tre viktigaste problemen som ännu skulle behöva en ny sorts lösning (inom den gröna näringen)?

  1. Energifrågor; bioenergi, energieffektivitet

  2. Växtnäring; läckage, tillverkning, behov

  3. Markpackning

  4. Växtskydd, resistens, intensitet, IPM

  5. Arbetsmiljö; tungt, damm, skyddsutrustning

  6. Driftledning: rekrytering, lean, ekonomiskt fokus

  7. Data

  8. Precisionsodling

  9. Växtodling

  10. Miljöfrågor

  11. Mekanisering

  12. Resistens hos skadegörare

  13. Klimat

  14. Transporter

  15. Perenna grödor

   Det är inte den lilla tröskan som folk brukar flockas kring på utställningarna utan de stora maskinerna, brukar Per Frankelius säga. Därmed ser han det ändå som glädjande att just markpackningen hamnar så högt upp på utamningslistan.
  Det är inte den lilla tröskan som folk brukar flockas kring på utställningarna utan de stora maskinerna, brukar Per Frankelius säga. Därmed ser han det ändå som glädjande att just markpackningen hamnar så högt upp på utamningslistan. FOTO: Fredrik Stork

  Flera av utmaningarna kan i sin tur kräva sin förklaring. Växtskyddsutmaningarna är exempelvis delvis kopplade till Roundup, medan datautmaningarna också kan kopplas till integritetsfrågor och myndighetsövervakning.

  Precisionsodlingsutmaningarna handlar i sin tur mycket om att det fortfarande saknas standarder, och om att det delvis är krångligt att centrifugalsprida gödning med stor precision. Samt annat allmänt krångel som är kopplat till tekniken, förklarar Per Emgardsson.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen