Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 7 augusti 2019

  Tips: Så minskar du brandrisken under skörden

  Nu när det är torrt i skog och mark på många håll krävs det inte mycket för att minsta gnistbildning ska utvecklas till en våldsam brand. Här är tipsen som förebygger, och som förbereder dig på hur du ska agera om det tar eld.

  När branden uppstår får man ta till det man har. Här släcks en maskinbrand med flytgödsel.

  För att minska risken för ett allvarligt brandförlopp är det inte bara viktigt att förebygga utan också förbereda sig mentalt på hur man ska agera vid en brand. När du ringer räddningstjänsten vill de veta var du är, hur omfattande branden är och hur räddningstjänsten bäst tar sig till den aktuella platsen.

  Allt detta kan förberedas, och har du dessutom tagit fram aktuella GPS-koordinater till fälten, vilket rekommenderas, så har du redan underlättat mycket för dig själv.

  Läs mer: Expertens tips för en olycksfri skörd

  Till förberedelserna hör också:

  • Ha en laddad mobiltelefon, plus eventuellt någon ytterligare form av kommunikationsutrustning.

  • Säkerställ att alla tillfartsvägar är framkomliga vid en släckinsats.

  • Ha tillgång till stora mängder vatten och övrig släckutrustning. Här är ett bra tips att fylla gödseltunnor och andra stora behållare med vatten, samt koppla dem till traktorn så att hela ekipaget står redo. Detta kan med fördel samverkas med grannarna. Förutom gödseltunnor är det även bra att ha plogar till hands för att skapa snabba brandgator.

  • Kontrollera att maskinen är utrustad med rätt typ av brandsläckare enligt de rekommendationer som Lantbrukets brandskyddskommitté har. Här kan du med fördel också överväga att ta med en eller flera brandsläckare extra.

   Ett snabbt agerande med plogen från lantbrukaren Karl-Johan Kullander och hans kollegor hindrade snabbt att branden aldrig spred sig sommaren 2019.
  Ett snabbt agerande med plogen från lantbrukaren Karl-Johan Kullander och hans kollegor hindrade snabbt att branden aldrig spred sig sommaren 2019. FOTO: privat

  Ett annat gångbart tips under tröskningen är att utrusta skördetröskan med en lövblås så att du enkelt kan blåsa rent i utrymmen där det samlas mycket damm och brännbart material som annars kan antändas av heta ytor. Och så är det bra att göra en så kallad brandskyddskontroll av sin traktor eller maskin, enligt den checklista som finns under flik 8, i LBK-pärmen.

  Men även under själva skördearbetet finns det flera gångbara tips som kan vara bra att reflektera över, som:

  • Identifiera stenar och andra markförhållanden som kan ge upphov till gnistbildning vid överfarter.

  • Fundera över hur växtlighet, topografi och vindar kan snabba på brandförloppet. Exempelvis sprider sig en brand fortare i branta motlut än i plan terräng.

  • Avslutningsvis: Var försiktig när du parkerar bilar och arbetsmaskiner i högt gräs, speciellt om det finns risk att varma delar som avgassystem och katalysatorer antänder materialet. För att undvika brand bör maskiner heller inte köras in i maskinhallen direkt efter avslutat arbete.

  Har du fler tips får du gärna mejla dem till undertecknad så fyller vi på listan allt eftersom.

  Källa: MSB, Jordbruksverket och Sveriges länsstyrelser

  Tips från läsarna

  • Att ha en 20 liters dunk med vatten att släcka pyrande bränder ibland annat motorrummet har räddat vår tröska från att brinna upp ett antal gånger. Har du en glödbrand så räcker brandsläckaren inte till utan det krävs vatten, skriver läsaren Anders.

  Relaterade artiklar

  Till toppen