Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 24 oktober 2018

  Tekniken lindrar när kostnaderna ökar

  Bristen på arbetskraft och stigande bränslepriser skapar som bekant huvudvärk för många lantbrukare. Men det finns teknik som kan mildra effekterna, och samtidigt ge mer pengar över i plånboken till bonden.

  För det är lite som lantbrukaren Jörgen Svensson sa till mig under mitt besök på hans gård utanför Vetlanda: ”Ofta är det enklare att spara sig till en bättre ekonomi än att påverka intäkterna”.

  Denna devis är i sin tur talande för flera av de reportage som vi har gjort under året i vår outtalade jakt på Sveriges bästa grovfodersystem – en resa som började hos bröderna Jonsson utanför Västervik och som sedan har tagit oss till olika delar av Sverige.

  Bröderna har nyligen investerat i en självgående foderblandare som utfodrar stora delar av gårdens 1 600 djur, och tror nu att fler stora och medelstora mjölkgårdar kommer att gå i samma riktning eftersom fördelarna på tids- och bränslesidan är så tydliga.

  Nu i takt med att höstmörkret ger tid åt eftertanke är det hög tid att fundera över i vilken riktning man vill utveckla gården de kommande åren, och hur man vill utveckla sin maskinpark för att få den att harmonisera med redan befintliga och framtida stallbyggnader.

  Som bekant är det inte bara utfodringstekniken som spelar roll för foderekonomin. Under hösten har vi även mött Jörgen Svensson som plastar in hela rundbalar i sträng.

  Tekniken är inte så vanlig i Sverige i dag. Men kanske har metoden alla förutsättningar att växa eftersom förespråkarna hävdar att det är det ”billigaste grovfodersystemet” man kan ha.

  Frågan är då bara vad som händer om man kombinerar ett effektivt lagringssystem med ett effektivt utfodringssystem?

  Vilken lösning som är bäst beror naturligtvis på hur de lokala förutsättningarna ser ut i form av infrastruktur, byggnader och maskinpark, och för den som är intresserad finns det många intressanta tekniker att inspireras av.

  När det kommer till självgående foderblandare lyfter lantbrukaren Henrik Jonsson utanför Västervik fram vinster som bättre förarkomfort och kortare utfodringstider. Men han bedömer också att gården kommer att spara ungefär 7 000 liter diesel per år, vilket inte är helt obetydligt i sammanhanget.

  Har man inte tillräckligt breda stallgångar kan även rälsburna elektriska utfodringssystem vara ett alternativ för att minimera tidsåtgången och bränsleförbrukningen på gården. Nynäs Säteri utanför Kumla investerade för några år sedan i ett rälsburet system från GEA, och har på så sätt i kombination med en rad andra åtgärder blivit en av de mest energieffektiva gårdarna om man ser till förbrukningen i kilowatt per producerad kilo mjölk.

  Men är man intresserad av att minimera bränsleförbrukningen i utfodringskedjan kan även elektriska kompaktlastare vara ett alternativ. För precis som för många elbilsmodeller går det numera att räkna hem flera av dessa investeringar rent ekonomiskt om man slår ut kostnaden på hela maskinens förmodade livslängd.

  Stigande bränslepriser är en av de omvärldsfaktorer som oroar svenska lantbrukare mest. Men i utfodringskedjan finns det flera energi- och tidsbesparande tekniker som man kan inspireras av.

  MER I SERIENLÄS OCKSÅ: Smart packmetod sparar över hälften av plastenLÄS OCKSÅ: Så ökade bröderna effektiviteten med självgående foderblandareLÄS OCKSÅ: Eldriven kompaktlastare lönsam investering

  Relaterade artiklar

  Till toppen