Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 10 januari 2017

  Stor satsning på drönare

  I vår öppnar Europas största testområde för drönare, UAV:er, utanför Västervik. Där kommer det bland annat att göras försök inom lantbruk, skogsbruk och miljöteknik.

   Varierat. Inom området finns i princip alla Sveriges miljöer och terränger representerade, med undantag från fjäll.
  Bild 1/2 Varierat. Inom området finns i princip alla Sveriges miljöer och terränger representerade, med undantag från fjäll. FOTO: Luftfartsverket
  Bild 2/2 FOTO: filo

  Utvecklingen för UAV:er går i en rasande fart, både vad gäller själva farkosterna och vad de kan användas till med olika typer av kameror och sensorer. För att ge aktörer på området möjlighet att utföra tester skapas nu ett särskilt område runt Västervik i Småland.

  – Det är ett väldigt stort område på fyra gånger sex mil som vi tittar på. Vi för en dialog med Transportstyrelsen just nu om vilka delar som är extra intressanta och vilka som är mindre intressanta, säger Martin Rantzer, vd på SICS East, en del av den statliga industriforskningskoncernen RISE, som leder projektet.

  Statens innovationsmyndighet Vinnova har skjutit till åtta miljoner kronor. Bland intressenterna i projektet finns en rad tunga aktörer med anknytning till de gröna näringarna, som SLU, LRF, JTI och Vreta Kluster. Dessutom ingår flera myndigheter och teknikföretag.

  Verksamheten kommer att utgå från flygplatsen nordväst om Västervik. Där finns inga civila eller militära flygleder som kan störas av verksamheten och de fritidsflygningar som görs från flygplatsen går att planera in så att flygningarna inte stör varandra.

  I området finns också olika typer av terränger som är intressanta för analyser ovanifrån: skog, växtodling, betesmark, vatten och trafikmiljöer.

  En av de möjliga framtida kunderna är lantbruksgymnasiet i Gamleby utanför Västervik.

  – Vi har en dialog med Västerviks kommun om att få med UAV-flygning på schemat för studenterna. Att man inte bara lär sig det traditionella jordbruket utan också att använda UAV:er för provtagningar och mätningar, kanske till och med växtskydd, säger Martin Rantzer.

  Under vintern fortsätter man att diskutera tillståndsfrågor och ska ha workshops med intressenterna. Målet är att verksamheten ska vara igång under våren.

  När ett så stort område anpassas för att UAV-flygningar inte ska störa annan verksamhet tror man också att intresset från andra europeiska länder kommer att vara stort.

  – Vår långsiktiga vision är att etablera ett liknande område som finns för vintertestkörningar i Norrland, fast för UAV:er. Genom att vi har flygplatsen som bas så räknar vi också med att man kan flyga in utrustning från Europa, genomföra sina tester och sedan flyga hem igen, vilket gör det väldigt smidigt.

  Fakta

  Förutom teknikföretag som är specialiserade på UAV:er och sensorer ingår intressenter som Transportstyrelsen, SLU, Grönovation, JTI, LRF, Försvarets forskningsinstitut, Naturvårdsverket, Nordkalk Ab, Vreta Kluster och JTI i projektet.

  Totalt är det ett 30-tal olika organisationer, myndigheter och företag som deltar.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen