Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 7 juli

  Spårtekniken snart klar för visning

  Tracy of Swedens kamerabaserade skördarteknik är snart klar för visning. Väl utbyggd ska tekniken hålla koll på varje enskild stock genom hela produktionskedjan, och skapa nya samordningsvinster för kunderna längs vägen.

   Det är den unika kombinationen av årsringar, sågmärken och sprickskador som gör att stockarna kan följas genom hela produktionskedjan. Denna "osynliga" märkning kan sedan kompletteras med mer synliga koder (som sträck och qr-koder) på den sågade produkten och på färdigt emballage.
  Det är den unika kombinationen av årsringar, sågmärken och sprickskador som gör att stockarna kan följas genom hela produktionskedjan. Denna "osynliga" märkning kan sedan kompletteras med mer synliga koder (som sträck och qr-koder) på den sågade produkten och på färdigt emballage. FOTO: Ulf Aronsson

  Kanske finns det inga gränser för vad man kan göra med ett digitalt fingeravtryck?

  Sedan flera år tillbaka utvecklar Tracy of Sweden en skördarbaserad teknik som fotograferar varje stocks unika kombination av årsringar, sågmärken och sprickskador – ett digitalt fingeravtryck om man så vill. Tekniken är monterad på skördaraggregatet, och kombineras sedan med GPS-koordinater som gör det möjligt att följa varje enskild stock genom hela produktionskedjan.

  – Vi har förfinat tekniken och adderat nya funktioner som ska ge bättre bildkvalitet. I och med detta är vi också närmare marknaden. Det är nog bara en tidsfråga innan vi kan visa den, åtminstone som prototyp, säger Jonny Edvardsson, VD, om företagets utvecklingsarbete.

  Men att komma dit har inte varit enkelt. För att fungera måste utrustningen tåla tuffa slag, sågspån och smuts, och helst klara långa pass mellan varje linsrengörning. Jonny Edvardsson har tidigare sagt att den magiska brytpunkten ligger någonstans kring fyra timmar.

  Ska testköras

  Innan Jonny Edvardsson är redo att visa upp företagets skapelse ska tekniken testköras för att ta reda på just detta, men också för att få fram relevant statistik på träffsäkerheten. I förlängningen ska lösningen även integreras med skördarens egen dator.

  – Då får man även med sig information från virkesordern, vem som är ägare med mera, på varje individuell stock. Det enda som behövs då är att sågverket har någon form av kamera för att man ska kunna fota av stocken vid bearbetningen.

  Någon GPS-data behövs däremot inte från skördaren eftersom utrustningen redan har en egen GPS-puck, som loggar positionen för alla träd som tas ner.

  Enligt Jonny Edvardsson gör detta sammantaget att det finns många möjligheter att förädla datan. För det första får skogsägaren en bättre överblick över sin råvara, och möjlighet att kontrollera att inget virke glöms kvar i skogen.

   Jonny Edvardsson är förutom vd också en av 20 delägare som är involverade i projektet. Flera av dessa är hemliga, men enligt vd:n ska de stora skogsbolagen inte vara representerade i ägarbilden.
  Jonny Edvardsson är förutom vd också en av 20 delägare som är involverade i projektet. Flera av dessa är hemliga, men enligt vd:n ska de stora skogsbolagen inte vara representerade i ägarbilden. FOTO: Ulf Aronsson

  I förädlingskedjan kan ett tränat AI sedan sortera stocken för olika ändamål, och stämma av mot avverkningsdatumet för att exempelvis optimera massaprocessen.

  Kan logga tickor

  Att det avsågade trädet hade en ticka, som kan påverka stocken flera meter ner, är också en typ av data som man skulle kunna knyta till stocken.

  Men som bonus kan tekniken även användas för att få bukt med illegal avverkning i Asien och Sydamerika. För detta ändamål har företaget redan utvecklat en prisbelönt tjänst som bygger på att stocken fotodokumenteras av trädfällaren med hjälp av mobilappen Tracy Man. Förhoppningen är nu att den här informationen ska kunna användas i verifieringskedjan.

  Även hemma i Sverige skulle liknande teknik kunna användas för att spåra träd som felaktigt har tagits ner på annans mark av misstag.

  Ska spara tid

  Nästa steg för den skördarbaserade lösningen är troligtvis att söka samarbete med en stor skogsaktör, som ser värdet i att jobba med stora dataanalyser på det här sättet.

  Bara på den manuella virkesmärkningen skulle det innebära tidsbesparingar motsvarande 50 kronor per fastkubikmeter genom hela kedjan, enligt Jonny Edvardsson.

  För förädlingsföretagen, som använder virket till allt från husbyggen till köksinredningar, finns det också vinster när det gäller att kartlägga olika virkeskvaliteter.

  Hur hög träffsäkerhet har ni?

  – Det är bättre än ett fingeravtryck skulle jag säga, och vi ligger på en väldigt hög träffsäkerhet på Tracy Man, där det är extremt viktigt att varje stock hanteras på ett korrekt sätt. Eftersom positionerna loggas finns det även möjlighet att åka ut och titta på stubben, och hittar man ingen då så är det något som är konstigt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen