Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 13 september 2017

  Solceller bra för företaget

  MANTORP.

  I en ny rapport slår Energimyndigheten fast att solceller kan vara en bra investering för många företag. Nina & Sissi Liljas Ridutbildning satte upp sina solceller i våras, och räknar med att hela investeringen är avbetalad på 6-7 år.

   Mateusz Dziurla och Nina Lilja, som båda är involverade i ridutbildningsföretaget, står framför solcellsinvesteringen på 300 kvadratmeter. "Vi hade en massa döyta på taket, så varför köpa en massa el när man kan producera den själv" resonerar Mateusz Dziurla.
  Mateusz Dziurla och Nina Lilja, som båda är involverade i ridutbildningsföretaget, står framför solcellsinvesteringen på 300 kvadratmeter. "Vi hade en massa döyta på taket, så varför köpa en massa el när man kan producera den själv" resonerar Mateusz Dziurla. FOTO: Fredrik Stork

  Energimyndighetens studie omfattar intervjuer med tio företag som har monterat solceller på sina tak eller direkt på marken.

  Nina och Sissi Liljas familjegård ligger utanför Mantorp i Östergötland, och ingick inte i studien. Men deras slutsatser ligger i linje med övriga intervjuade företag.

  Samtliga företag som ingick i Energimyndighetens studie bedömer nämligen att deras anläggningar är lönsamma, och många av dem har till och med uppgett att deras satsning skulle ha varit lönsam även utan statliga bidrag. Stämmer antagandet innebär det troligtvis att vi mycket snart når den brytpunkt där solcellsnyttan blir uppenbar för alla och en var.

  Hälften av behovet

  När företrädarna för Nina & Sissi Liljas Ridutbildning valde att investera en halv miljon kronor för att sätta upp solceller räknade de med en återbetalningstid på 6-7 år. Förhoppningen är att elen som produceras ska täcka drygt hälften av årsbehovet.

  Under de perioder som solcellerna producerar mer ström än vad anläggningen gör av med säljs i stället överflödselen via elnätet. Allt sköts av en dubbelriktad elmätare som mäter både produktion och förbrukning.

  – Det är väldigt enkelt och smidigt, även om vi har en ojämn användning av elen som innebär att vi har störst behov under hösten och vintern, säger ryttaren och tränaren Nina Lilja.

  Inte bara söderläge

  Eftersom ridhuset stod där det stod fick solcellerna monteras i öst-västlig riktning, vilket är något sämre än det mer fördelaktiga söderläget.

  I många länder där produktionsformen har fått ett större genomslag är det i stället betydligt vanligare att lantbrukarna väger in solcellsnyttan redan i samband med att de bygger nytt. Det innebär att byggnaden placeras i rätt vädersträck från början och att taket endast får en lutning. På så sätt undviker man onödig skuggbildning, vilket maximerar produktionen.

  Men trots den öst-västliga riktningen ser ridanläggningens kalkyl bra ut. Dessutom har den första sommaren varit gynnsam med klara väderförhållanden och svala temperaturer. Panelerna presterar nämligen sämre när utetemperaturen stiger över 30-gradersträcket, förklarar Lars Laurin på företaget Sun Solutions som säljer solpaneler.

  Inga mer prisfall

  Priserna på solceller har rasat dramatiskt under senare år. Men Lars Laurin tror inte att ytterligare prisfall är att vänta.

  – Jag tror att vi har nått botten. De senaste fem-sex åren har det gått ner väldigt mycket och i dag är vi väldigt nära produktionskostnaderna.

   Växelriktaren kan behöva bytas någon gång under solcellernas livslängd, förklarar Lars Laurin på företaget Sun Solutions.
  Växelriktaren kan behöva bytas någon gång under solcellernas livslängd, förklarar Lars Laurin på företaget Sun Solutions. FOTO: Fredrik Stork

  Lågt risktagande

  Ändå är fördelarna många. Till skillnad från flera av vindkraftsinvesteringarna, som har haft svårt att gå runt ekonomiskt, har solcellsinvesteringar hittills varit förknippade med ett långt risktagande. Dessutom är underhållskostnaderna låga.

  Eftersom den ekonomiska livslängden på solcellsanläggningen är satt till 30 år (den tekniska livslängden är troligtvis ännu längre) kan ridanläggningen räkna med att få billigt producerad el under många år framöver. Solcellerna täcker 300 kvadratmeter av ridhustaket och har en installerad effekt på 46 kilowatt.

  Förutom själva solcellspanelerna består systemet även av en växelriktare, som är en box som omvandlar den solcellsproducerade likströmmen till växelström innan den går ut i gårdsnätet.

  Systemet beskrivs i stort sett som underhållsfritt, förutom växelriktaren som kan behöva bytas någon gång under kalkylperioden.

  Fakta: Stöd och skatter

  Statens solcellsstöd omfattar alla nätanslutna solcellssystem. Stödet ersätter stödberättigade installationskostnader med maximalt 30 procent till företag och 20 procent till övriga upp till 1,2 miljoner kronor.

  Generellt är solcellsanläggningar mer lönsamma när de används för att täcka delar av den egna förbrukningen. Anläggningar som är mindre än 255 kWp är inte skattepliktiga för den el som används direkt.

  Källa: Energimyndigheten

  LÄS MER: Byggstopp för nya solcellerLÄS OCKSÅ: Solpaneler ska göra bönder självförsörjandeLÄS OCKSÅ: Valutan slår mot enskilda skogsägare

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen