Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 7 juni 1999

  Skattechock för äldre dieselbilar

  Förslaget till ny fordonsbeskattning kan bli ett hårt slag mot landsbygden. Inte oväntat innebär det en skattechock för äldre dieselbilar som riskerar att bli helt värdelösa, men också för dieseldrivna lätta lastbilar.

  De föreslagna nya fordonsskatterna skulle slå hårt mot landsbygden där andrabilen ofta är en äldre dieselbil.

  Älvängen/ATL
  Trafikbeskattningsutredningen vill höja skatten för Lars Johannessons bil från 1 500 till 5 000 kronor. Det är mer än han lär få för hela bilen om han skulle sälja den. Men det ska han inte. Han köpte sin Jetta 82:a 1985 och sedan dess har den hållit igång både Lars och ett stycke svensk landsbygd.
  Som senaste länken i en månghundraårig bondesläkt i Utby, strax öster om Göta älv, fick han 1957 börja skaffa sin huvudinkomst som lantbrevbärare, först på motorcykel men från julafton 1957 med bil, den första en VW -56 köpt för 6 500 kronor.
  Lars har räknat ut att han växlade ungefär 1 000 gånger på sin 9,5 mil långa slinga, sex dar i veckan i 40 år.
  1982 sa vänsterknät ifrån och Lars tvingades byta till en automatväxlad bil, en bensindriven Saab som drog 2 liter per mil. Jettan drog 0,6, och gör det än, efter 30 000 mil. Med original motor, växellåda, koppling, ja till och med stötdämpare och avgasrör har den varit snål med resurserna.
  – Och den går lika bra än, säger Lars som bara använder bilen privat sedan 1991, då posten köpte egna bilar.

  Tre gånger så dyrt
  I dag kör han bara 400-500 mil om året. Hustrun Gullvej kör 800-900 mil med sin bil, en Jetta -87. Diesel. Ingen spiller bränsle på att köra till macken, de har egen tank på tomten liksom sonen som bor i grannhuset men jobbar på Saab i Trollhättan. Han har en ny VW Passat diesel och tjänar cirka 500 kronor på förslaget. För Lars och Gullvej båda bilar höjs skatten från 3 300 kronor till 10 000.
  Att få bort gamla, smutsiga dieselbilar och hejda ytterligare import är motiverbart men familjen Johannesson visar att det skulle få konsekvenser att höja skatten över en natt. Få beslutsfattare tycks veta hur landsbygden i praktiken hålls levande, konstaterar Lars.
  – I Postens glesbygdsutredning, som nyligen föreslog att man skulle spara 150 miljoner på lantbrevbäringen, bor samtliga tolv ledamöter inne i Stockholm, säger han.

  Beställt rapsdiesel
  Lars har nyss satt nya tröskellådor på sin gamla bil och sonen har beställt hem rapsdiesel, RME. Att ersätta Jettan, som förutom post fraktat allt från bröd och blommor till apoteksvaror och löständer, är varken lätt eller billigt .
  – Jag kan inte skiljas ifrån den.


  Chockhöjd skatt slår hårdast mot gamla bilar

  Trafikbeskattningsutredningens förslag var betydligt mera omfattande än vad vi kunde berätta i ATL nummer 21. Förslaget till enhetsskatter gäller inte bara personbilar utan alla lätta fordon, även lätta lastbilar (under 3,5 ton totalvikt).
  Att den årliga skatten sätts till 1 000 kronor för bensinbilar men hela 5 000 kronor för dieselbilar är inte av miljöhänsyn utan för att få en bränsleneutral totalbeskattning. Vid cirka 1 500 mil per år och dagens mackpriser når man en jämviktspunkt mellan bensin och diesel med de föreslagna beloppen. Att färre mil blir billigare med bensin och fler blir billigare med diesel vill men kan utredaren inte göra något åt.
  Viss kompensation vill utredaren ge genom att ta bort försäljningsskatten, accisen, även på lätta lastbilar. Accisen, som försvann på personbilar 1996 i utbyte mot höjd fordonsskatt, är i dag 4 007 kronor för flakbilar oavsett vikt och 6:47 per kg tjänstevikt för skåpbilar.
  Att behandla skåp och flak lika skulle underlätta en del men totalt sett skulle det bli dyrare eller mycket dyrare för flakbilar. I fjol såldes exempelvis nära 4 400 exemplar av VW-koncernens minilastbil, inte minst till bönder som med förslaget skulle få skatten höjd från 720 till 5 000 kronor.
  – Ibland framförs att skatten på lastbilar bör vara lägre av mer allmänna näringspolitiska skäl. Mot detta måste invändas att lägre fordonsskatt på lätta lastbilar skulle vara ett synnerligen trubbigt instrument för att stödja näringslivet, konstaterar utredaren. Men redan hörs upprörda röster från drabbade småföretagare eftersom skatten på en liten Skoda skulle bli högre en på en 12 tons Scania.

  Mot privatimporten
  Ändå skulle klubban kanske slå allra hårdast mot gamla dieselpersonbilar, 93:or och äldre. Velandet mellan olika beskattningssystem har gjort dessa miljöbusar skattemässigt gynnade jämfört med nya, vilket drivit fram en omfattande privatimport. Och det är i sin tur ett av skälen till att utredningen nu vill slå så hårt. Ur miljöns perspektiv kanske på goda grunder, men fattiga pensionärer och andra landsbygdsbor som köpt en gammal, men fräsch, liten diesel som andrabil råkar i klistret.

  Mindre byråkrati
  Eftersom förslaget i stort sett är ett nollsummespel finns det förstås också vinnare. En är stora och därmed ofta också lyxiga och dyra bilar, i synnerhet om de har dieselmotor. En vinst som också var utredningens mål är mindre byråkrati och förslaget lär också styra mot miljömålet att förnya, och rena, bilparken, även om det således inte lär bli de bäst bemedlade som får betala priset.
  En annan vinnare är gammelbilarna, fordon som är äldre än 30 år och i dag skattebefriade. Befrielsen bör enligt utredaren fortsätta för motorcyklar, personbilar och bussar men avskaffas för veteranlastbilar eftersom den idag inte är förenlig med EU:s direktiv. Men hav tröst. Utredaren föreslår att veteranlastbilar slipper fordonsskatt och vägavgift om de används av personer vars huvudsyssla inte är godstransporter och bara tillfälligt körs på allmän väg. Inte bara rena samlarbilar utan också äldre lastbilar för exempelvis interna gårdskörslor skulle därmed kunna gå ett enklare liv till mötes.

  Trafiktraktorer
  Att utredaren föreslår en enhetsskatt på traktorer berör i praktiken bara ett litet antal trafiktraktorer som skulle få skatten sänkt till samma nivå som för jordbrukstraktorer, 225 kronor. En traktor med en skattevikt på 5 ton har idag en skatt på 3 165 kronor.
  Lätta släpvagnar föreslås också få enhetsskatt, dock halverad till 500 kronor, av utredaren som också anser att det även fortsatt ska vara möjligt att ställa av ett fordon.

  MC, skatt i dag 110-220, förslag 1 000
  Personbil, bensin 585-3 118 (1 330*), 1 000
  Personbil, diesel 2 245-10 780 (5 090*), 5 000
  (-93 och äldre) 1 172-5 627 (2 657*), 5 000
  Lätt buss, bensin 390-984, 1 000
  Lätt buss, diesel 720-1 545, 5 000
  Lätt lastbil, bensin 390-984, 1 000
  Lätt lastbil, diesel 720-1 561, 5 000
  Lätt släpvagn 150-569, 500

  Skatt i dag, nuvarande viktberoende skatt
  förslag, föreslagen enhetsskatt
  *Inom parentes dagens skatt för en VW Passat, som jämförelse.

  Jan Vainult
  – Jag säljer den aldrig, säger Lars Johannesson om sin trotjänare. En dyr vänskap.
  För Lars Johannessons Jetta -82 och frun Gullvejs bil höjs skatten sammanlagt från 3 300 kronor till 10 000.

  Relaterade artiklar

  Till toppen