Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 7 april

  Sensorer på sprutan ska rädda nyttoinsekter

  Ett sensorföretag vars produkt analyserar insektsfaunan i realtid väcker just nu stor uppmärksamhet hos John Deere. Bakom tekniken står det danska uppstartsföretaget Fauna Photonics, som vill använda utrustningen för att skapa en helt ny typ av beslutstöd åt lantbruket.

   Företagets första produkt är en stationär enhet som mäter insektstrycket och antalet skadegörare i raps.
  Företagets första produkt är en stationär enhet som mäter insektstrycket och antalet skadegörare i raps. FOTO: Fauna Photonics

  Fauna Photonics är på väg att ta precisionslantbruket till en ny nivå. Företagets förhoppning är på sikt att deras avancerade sensorer ska kunna användas för att gynna nyttoinsekterna i odlingslandskapet.

  Dit hör inte minst olika typer av steklar och andra pollinerare, som ibland kan ta skada när de stora växtskyddssprutorna går fram.

  Som bonus ska tekniken även dra ner på användningen av olika insekticider.

  Lanseras i år

  Fauna Photonics har som mål att lansera sin första kommersiella produkt på den danska marknaden redan i år, och därefter väntar sannolikt en internationell lansering under 2021. Den första produkten blir dock inte traktormonterad, utan kommer i stället vara utformad som en stationär fältsensor, berättar företagets VD Michael Stanley Pedersen för ATL.

  – Vi ser många fördelar med detta. Många lantbrukare är i dag bra på att hantera exempelvis svampangrepp. Men insekterna är fortfarande ett område som många kan behöva hjälp med att hantera.

  Visserligen görs detta redan i dag genom fältbesök. Men eftersom arbetet tar tid, finns det också en risk att många drar ner på engagemanget eller åtminstone inte ger ämnet den tid som det kanske förtjänar.

  Med en stationär enhet, som räknar insektsarterna varje timme, ska lantbrukarna och deras anställda få ett betydligt bättre stöd för sina beslut.

  – När vi kan titta på skadegörarna och nyttoinsekterna kan vi också skapa ett beslutstöd som gör att man exempelvis inte sprutar när det är väldigt många bin på fältet. På så sätt kan det gynna biodiversiteten, göra nytta för världen och öka skördarna.

   Med en sensor som monteras direkt på sprutan eller traktorn ska det på sikt bli möjligt att reglera sektionsavstängningen under färd.
  Med en sensor som monteras direkt på sprutan eller traktorn ska det på sikt bli möjligt att reglera sektionsavstängningen under färd. FOTO: Fredrik Stork

  Använder AI

  Redan nu undersöker företaget hur tekniken kan användas för att slå på och av sprutmunstyckena i realtid. Men den typen av lösningar är fortfarande ett par år bort.

  Med tusentals uppkopplade gårdar ska kunderna i förlängningen också kunna se hur olika skadegörare förflyttar sig, men också vidden av klimatförändringarna när man kan se hur olika arter breder ut sig, förklarar Michael Stanley Pedersen.

  Inom ramen för sin teknik använder Fauna Photonics redan nu artificiell intelligens, eller så kallad maskininlärning, som gör att datorerna ska bli bättre på att identifiera de olika insektsarterna.

  Den första produkten kommer initialt vara fokuserad på rapsodlingar och två typer av skadegörare. Men sedan väntar fler typer av oljeväxter samt grödor som majs och soja.

  Bjöds in av John Deere

  Ett av bolagen som redan nu har fått upp ögonen för den danska tekniken är John Deere, som har valt ut Fauna Photonics till ett speciellt utvecklingsprogram tillsammans med tre andra uppstartsbolag. Målet är att stödet från den amerikanska maskinjätten ska möjliggöra en kommersialisering i USA. För Michael Stanley Pedersen är det uppenbart att den här typen av teknik är intressant när John Deere ska utveckla sin produktportfölj.

  Vill det sig väl kan samarbetet på sikt lägga grunden till att likande tekniker implementeras i allt från drönare till traktorer. Men allra först lär en viktig pusselbit på vägen vara att förstå hur hårdvaran kan byggas ihop med John Deeres egna mjukvarusystem.

  Så funkar det

  Tekniken bygger något förenklat på att sensorerna skickar ut ljus av olika våglängder, och när ljuset reflekteras framträder en ”bild” av hur varje insekt ser ut; hur deras kropp förhåller sig till vingarna, och hur deras vingsekvenser och färger ser ut. Varje beräkning går på någon millisekund, och på en dag kan varje sensor hantera 10 000-tals insektsberäkningar.

  För att insekterna ska bli klassificerade måste de befinna sig i luften, vilket innebär att de måste flyga eller hoppa framför sensorn.

  FaunaPhotonics har i dag 25 anställda. Men målet är att styrkan ska dubbleras innan slutet av nästa år.

  Fler sprutnyheter. Med säkra påfyllningssystem som Easyconnect och Easyflow ska hanteringen av växtskyddsmedel bli ännu enklare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen