Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 27 maj 1999

  Samband mellan hälsa och miljö

  Kalifornien börjar kopplingen mellan hälsa och föroreningar i luften att bli allt tydligare. I mars kom en ny studie som pekar ut trafiken som källan till problemet. Informationen kommer att påverka framtida utsläppskrav för bilar och lastbilar.

  Kalifornien är känt för sitt fina väder men även för sin dåliga luftkvalitet, vilket bidragit till att delstaten har tvingats ställa hårda miljökrav på såväl bilar som industri. Att ha den sämsta luftkvaliteten i USA är knappast något att vara stolt över och att det dessutom kostar delstaten en hel del i sjukvårdskostnader gör ju inte problemet mindre intressant. Vidare har kopplingen mellan hälsa och miljö gjort problemet mer och mer uppmärksammat.
  Redan 1994 uppmärksammade de lokala luftvårdsmyndigheterna i södra Kalifornien att barn som växt upp i södra Kalifornien hade tio till femton procent lägre lungkapacitet jämfört med barn som bodde bor i områden med bättre luftkvalitet. Barn är dels en samhällsgrupp som mer känsliga för miljöpåverkan, dels medför deras livsstil att de utsätts för högre doser. Dessa problem med andningsvägarna är i huvudsak associerade med ozon och små partiklar.
  Nyligen presenterades ytterligare en studie som pekar på ett nytt samband mellan hälsa och miljö. Halterna av cancerogena ämnen visade sig vara 426 gånger högre än de hälsostandarder som är definierade i 1990 Clean Air Act från 1990. Förutom att detektera avläsa halterna har man i studien även följt upp de hälsorisker som ämnena bidrar till. En representant för miljöorganisationen, Natural Resource Defense Council, kommenterade resultaten med: – We know our air is dirty, but know we know in black and white that it is toxic too. De tre kemikalierna; formaldehyd, butadien och bensen, ansågs ha störst hälsoeffekt och alla är relaterade till biltrafiken.
  Det skall dock tilläggas att det är 250 gånger troligare att drabbas av lungcancer om man röker ett paket cigaretter om dagen, jämfört med om man andas Los Angeles luft. I det förra fallet gör dock individen ett val medan i det andra fallet tvingas alla andas in de elaka molekylerna. Även South Coast Air Quality Management District, SCAQMD, har en studie på gång inom samma område.
  Studien förväntas understryka det som sägs i den ovannämnda rapporten.
  Det anses att dessa förvånansvärt höga halter cancerogena ämnen i luft kommer att få EPA, det amerikanska naturvårdsverket, att införa krav på mätning av cancerogena ämnen i luft. Detta kan innebära möjligheter för företag som kan leverera teknik för att kunna utföra mätningar av detta slag. Vidare kan sambandet mellan hälsa och miljö tvinga fram högre krav på rening och stringentare utsläppskrav för bilar/fordon.

  Jan Vainult

  Relaterade artiklar

  Till toppen