Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 9 april

  Så ökar du komforten med eftermonterad ISO-bus

  Saknar du komforten och precisionen som en modern ISO-bus utrustning kan ge? Var lugn. I många fall går utrustningen att eftermontera. ATL reder ut hur det fungerar.

  I dag är de flesta större traktorer som säljs utrustade med ISO-bus, vilket innebär att de är förberedda för att ansluta till ISO-bus-utrustade redskap.

  Fördelarna med ISO-bus är flera, och framför allt underlättas monteringen och anslutningen till traktorn då det bara är en elkontakt som behöver anslutas. En kort stund efter att redskapet har tillkopplats, dyker manövreringsbilden för det upp i traktorns terminal.

   Genom att eftermontera utrustning för mellan 30 000-50 000 går det att få ISO-bus styrning även på gamla redskap.
  Genom att eftermontera utrustning för mellan 30 000-50 000 går det att få ISO-bus styrning även på gamla redskap. FOTO: Peter Jacobsson

  – Min invändning är att ISO-bus-komponenter från olika tillverkare kan ha problem att kommunicera trots samma standard. Detta bör man se upp med, säger Fredrik Hallefält, maskinrådgivare på HIR Skåne.

  Betydande förenkling

  Det är redskapets elektronikenhet (ECU) som styr själva redskapet, medan manövreringen styrs av traktorns universella terminal (UT). Denna kan manövrera alla ISO-bus-redskap som kopplas till traktorn.

  För föraren innebär detta en betydande förenkling då man slipper ha hytten belamrad med en massa manöverutrustningar för olika redskap. Det enda man behöver göra är att ansluta elkontakten.

   Så här kan det se ut på traktorns terminal när sprutan kopplas in.
  Så här kan det se ut på traktorns terminal när sprutan kopplas in.

  För eftermontering har Topcon tagit fram en serie moduler som kan installeras på befintliga redskap. Det handlar om tre olika tre ISO-bus-moduler, som var och en är specialbyggd för den redskapstyp som den är tänkt att monteras på.

  • Artemis är anpassad för styrning av pneumatiska såmaskiner med ”Accordutmatning”. Redskapsenheten kan styra upp till fyra elmotorer, till exempel för två sektioner för utsäde, gödsel och frölåda.

  • Athene är tänkt att styra gödnings- och kalkspridare med bandutmatning, till exempel en Bredal kalkspridare.

  • Apollo är en specialutvecklad redskapsmodul som är utvecklad för styrning av växtskyddssprutor. Den klarar av att hantera funktioner som till exempel dosering, tanknivå och sektionshantering.

  Värt pengarna?

  Är det då värt att lägga från närmare 30 000 kronor på en ISO-bus-styrning för en spruta eller kalkspridare och nära 50 000 kronor för styrning av såmaskinen? Som alltid beror det på vem man frågar. Men enligt Oscar Ferngard på Agrotech finns det klara fördelar.

  – Vi har märkt att det inte enbart är ISO-bus-manövreringen som lockar utan också att sektionsstyra växtskyddssprutan och att kunna använda styrfiler för kalk, gödning och utsäde, säger Oscar Ferngard.

  – Att styra insatsvarorna sparar kostnader och ger bättre och jämnare skördar. Här ligger en stor potential för en i övrigt välfungerande befintlig maskin, säger han.

   Här driver de inkopplade elmotorerna två utmaningsenheter för utsäde.
  Här driver de inkopplade elmotorerna två utmaningsenheter för utsäde. FOTO: Agrotech

  Det krävs av traktor

  Men först bör man kolla upp att traktorns terminal klarar sektionsavstängning och hantering av styrfiler. För att styra sprutan genom sektionsstyrning krävs att traktorterminalen har något som heter Task Controller Section Control (TC-SC).

  Att styra gödsel- och utsädesmängder via tilldelningskartor kräver att traktorterminalen har Task Controller GEO (TC-GEO). Något som alla traktorterminaler inte har i dag.

  – När systemen kommunicerar har ISO-bus definitivt fördelar, säger Fredrik Hallefält.

  LÄS OCKSÅ: Vårfixa maskinerna i tidLÄS OCKSÅ: Eftermontera fjärravläsningLÄS OCKSÅ: Ålös förarassistanssystem lanseras i fler länderLÄS OCKSÅ: En kontrollbox styr alla redskap (2007)

   Redskapsmodulen Apollo är specialbyggd för att eftermonteras på växtskyddssprutor.
  Redskapsmodulen Apollo är specialbyggd för att eftermonteras på växtskyddssprutor. FOTO: Agrotech

  ISO-bus

  ISO-bus är det allmänna namnet på standard ISO 11783. En standardisering för komponenter på lantbruks- och skogsmaskiner, som kontaktdon, kabelnät och mjukvara. Med denna standard kommunicerar sedan till exempel redskap och traktor.

  Universell Terminal (UT)

  Traktorns skärm eller terminal som manövrerar anslutna ISO bus redskap.

  Redskapsmodul (ECU)

  Modul monterad på redskapet som styr redskapets funktioner efter kommandon från traktorns terminal (UT).

  Task Controller Section Control (TC-SC)

  Reglerar avstängning och sektionsautomatik på redskap baserad på satellitpositionering.

  Task Controller GEO (TC-GEO)

  Används för att styra redskap efter tilldelningsfiler för positionsbestämd behovsanpassad utsädes- och gödselmängd.

  Till toppen