Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 25 oktober

  Ny rotskärare gav bra effekt mot tistel

  En horisontell rotskärare från Kverneland gav minst lika bra effekt på tistel jämfört med stubbearbetning och tallriksharvning i ett försök från Sveriges lantbruksuniversitet.

   Den horisontella rotskäraren har tagits fram av Kverneland i samarbete med forskare på det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Bilderna visar en prototyp med tre gåsfötter, den rotskärare som testas i försöken har däremot fem breda gåsfötter.
  Den horisontella rotskäraren har tagits fram av Kverneland i samarbete med forskare på det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Bilderna visar en prototyp med tre gåsfötter, den rotskärare som testas i försöken har däremot fem breda gåsfötter. FOTO: Anneli Lundkvist Sveriges lantbruksuniversitet

  Redskapet som har tagits fram av Kverneland i samarbete med forskare på det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har fem breda gåsfötter. Gåsfötterna skär horisontellt av hela ytan under mark. Jämfört med stubbearbetning eller tallriksharvning blir störningen av markytan och markfaunan betydligt mindre. Därmed minskar också risken för växtnäringsläckage och erosion.

  Mellan 2017 och 2019 har redskapet testats i SLU:s fältförsök i Uppsala. Fem behandlingar i vårkorn jämfördes, varav ett var kontrolled utan bearbetning. Bearbetningarna gjordes efter skörd och upprepades tre veckor senare. Plöjning skedde några veckor efter behandlingarna i samtliga led.

  Läs även: Åtta spännande precisionstekniker

  ”Jättespännande fråga”

   Preliminära resultat från SLU-försöket visar att horisontell rotskärning på 7 centimeter gav bättre effekt på tisteln jämfört med stubbearbetning (10-12 cm djup) eller tallriksharvning (10-12 cm djup).
  Preliminära resultat från SLU-försöket visar att horisontell rotskärning på 7 centimeter gav bättre effekt på tisteln jämfört med stubbearbetning (10-12 cm djup) eller tallriksharvning (10-12 cm djup). FOTO: Anneli Lundkvist Sveriges lantbruksuniversitet

  Preliminära resultat visar att horisontell rotskärning på 7 centimeter gav bättre effekt på tisteln jämfört med stubbearbetning (10-12 cm djup) eller tallriksharvning (10-12 cm djup). Horisontell rotskärning på 15 centimeter gav lika god effekt som stubbearbetning och tallriksharvning. Inga skillnader i skörd hittades i behandlingsleden och skörden var lägre 2018 än 2019 vilket förmodligen berodde på den extrema torkan 2018.

  – Ett motsvarande försök med ännu fler behandlingsled har gjorts av NIBIO i Norge. Resultaten ska samköras, så vi kommer kunna dra säkrare slutsatser framöver, säger Anneli Lundkvist, ogräsforskare på SLU, som berättade om försöket på FoU-dagarna.

   Gåsfötterna skär horisontellt av hela ytan under mark. Jämfört med stubbearbetning eller tallriksharvning blir störningen av markytan och markfaunan betydligt mindre.
  Gåsfötterna skär horisontellt av hela ytan under mark. Jämfört med stubbearbetning eller tallriksharvning blir störningen av markytan och markfaunan betydligt mindre. FOTO: Anneli Lundkvist Sveriges lantbruksuniversitet

  En fråga som kom upp under seminariet var om den horisontella rotskäraren skulle kunna ersätta plöjningen vid tistelbekämpning i ekoodling.

  – Det är svårt att svara på men det är en jättespännande fråga som man borde studera framöver, säger hon.

  LÄS OCKSÅ: Odlarkritik gav rätt tidpunkt för tistelbekämpning

  Relaterade artiklar

  Till toppen