Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 27 maj 1999

  Nytt förslag ger högre skatt på lätta lastbilar

  Lätta lastbilar, äldre dieselpersonbilar och små personbilar är förlorarna i Trafikbeskattningsutredningens förslag till ny fordonsbeskattning. Skatten på trafiktraktorer sänks däremot.

  Enhetsskatt för både personbilar, lätta lastbilar, motorcyklar, släpvagnar och traktorer blev utredarens förslag när Trafikbeskattningsutredningens slutbetänkande på onsdagen överlämnades till regeringen.

  Enhetsskatten höjs för dieselbilar
  Jämfört med delbetänkandet hösten 1997 höjs enhetsskatten från 4 200 till 5 000 kronor för dieseldrivna bilar medan skatten för bensinbilar sänks från 1 200 till 1 000 kronor. Det innebär sänkt skatt för cirka två tredjedelar av de bensindrivna personbilarna medan resten, bilar under 1 100 kg tjänstevikt, skulle få höjd skatt.
  För dieselbilar hamnar brytpunkten strax under 1 400 kg vilket betyder att en bil som VW Passat TDI jämfört med i dag skulle få oförändrad skatt.
  Förlorarna i förslaget är äldre dieselbilar, särskilt om de är små. En Golf-diesel av 93 års modell skulle exempelvis få skatten höjd från 2 062 till 5 000 kronor, vilket inte vore bra för andrahandsvärdet.

  Lätta lastbilarna med
  Helt nytt i förslaget är att lätta lastbilar omfattas av samma enhetsskatt som personbilar. Vinner förslaget politiskt gehör innebär det alltså att bensindrivna lätta lastbilar får en skatt på 1 000 kronor och dieseldrivna 5 000 kronor, för de senare en rejäl ökning från dagens nivåer.
  Emellertid föreslår utredaren också att försäljningsskatten, accisen, slopas. För personbilar avskaffades accisen 11 juni 1996 i utbyte mot en 50-procentig skattehöjning på bensinbilar och dieselbilar av årsmodell 1993 och äldre medan skatten på nyare dieselbilar höjdes med 15 procent men från en betydligt högre nivå. Den accis som togs bort hade utgått med 6:40 per kg tjänstevikt och avskaffandet innebar att nybilspriset sänktes med 6 000-10 000 kronor, för exempelvis en Volvo 850 med drygt 9 000.
  Skatteomläggningen ingick i en proposition om sysselsättningen och motivet var att öka nybilsförsäljningen och därmed stimulera till fler jobb i den av förslaget gynnade svenska bilindustrin.
  Nu föreslås alltså samma principiella förändring för lätta lastbilar med motivering att de lätta fordonens varierande vikter inte påverkar vägslitaget så att det motiverar skilda skatteuttag. Slopad accis underlättar också en ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt angelägen förnyelse av fordonsparken.

  Stora förändringar
  Utredarens förslag att höja fordonsskatten men slopa accisen innebär att de lätta lastbilarnas skattekarta ritas om rejält. Tar vi en bensindriven Volkswagen Transporter pick-up som exempel höjs skatten från 790-870 kr (beroende på utförande) till 1 000 kronor medan nypriset sjunker med ”enhetsaccisen” 4 007 kronor plus moms. Samma bil med dieselmotor får skatten höjd från 1 270-1 380 till 5 000 kronor.
  För lastbilar med skåpkaross (som inte berättigar till momsavdrag) är accisen 6:47 kr/kg tjänstevikt, alltså i storleksordningen 10 000-15 000 kronor för en stor bil. Att idag registrera en dieseldriven VW Caravelle som lastbil i stället för som personbil sänker skatten från 8 500 till 1 300 kronor, en manöver som i framtiden skulle bli meningslös eftersom både varianterna skulle kosta 5 000 kronor i fordonsskatt.

  Osäkert med gamla lastbilar
  Utredaren har enligt uppdrag också tittat på beskattningen av gamla fordon, de som är äldre än 30 år och idag skattebefriade. Befrielsen bör enligt utredaren kvarstå för motorcyklar, personbilar och bussar men bör avskaffas för veteranlastbilar eftersom den med nuvarande utformning inte är förenlig med EU:s direktiv.
  Men släng inte yxan i sjön om du har en gammellastbil. Utredaren föreslår att veteranlastbilar i stället befrias från både fordonsskatt och vägavgift om de används av personer vars huvudsysselsättning inte är godstransporter och endast tillfälligt körs på allmän väg, en passus som antyder att äldre lastbilar för gårdskörslor skulle kunna slippa skatt och avgifter.

  Traktorskatten ner
  Likaså föreslår utredaren enhetsskatt på traktorer som skulle innebära att ”skatten på sådana traktorer som genom sitt användningssätt anses som trafiktraktorer sänks till samma nivå som gäller för jordbrukstraktorer”.
  För en traktor med en skattevikt på 5 ton innebär det en sänkning från 3 165 till 225 kr/år.

  Säger inget om bränsleskatten
  Blev det inte värre ändå, tänker någon? Nå, bränsleskatten återstår. Där konstaterar utredningen att drivmedelsskatten ”har en tydlig påverkan på förbrukningen av drivmedel, särskilt på längre sikt” men konstaterar samtidigt att det måste göras en avvägning gentemot andra sektorer än vägtrafiksektorn. Eftersom det pågår andra utredningar om detta vill utredningen inte lägga fram några förslag.
  Sista ordet om försäljningsskatter är heller inte sagt. För att få oss att köpa de miljömässigt bästa bilarna föreslås en ny, miljöklassdifferentierad försäljningsskatt att införas så fort svenska miljöklasser fastställts efter EU:s nya kravnivåer. Denna miljöstyrning skulle också kunna ske genom att fordon i den bästa miljöklassen befrias från fordonsskatt under en kortare tid.
  I förslaget ingår också en enhetsskatt för lätta släpvagnar på 500 kronor och dieseldrivna tunga bussar föreslås få fordonsskatten höjd från dagens 1 545 kronor till 20 000 kronor.

  Ändring till nyår
  För statskassan innebär förslaget en inkomstsänkning på cirka 50 miljoner kronor per år och fortfarande gäller att utredningen bara ger förslag, det är riksdagen som i slutänden bestämmer. Vilket innebär att en ändring tidigast kan bli aktuell vid årsskiftet.

  Jan Vainult

  Relaterade artiklar

  Till toppen