Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 30 december 2017

  Ny teknik ska återföra aska

  Med granulering av aska i en omfattning som hittills inte setts ska större mängder aska tillbaka till skogen. Några aktörer har gått samman för att ta fram en ny metod och ny affärsmodell.

  Under ledning av Svensk Skogsgödsling i skånska Glimåkra ska en ny typ av anläggning byggas i Värtahamnen i Stockholm. Aska från Fortum Värmes nya skogsbränsleeldade kraftvärmeverk ska granuleras till små kulor för att enklare kunna spridas i skogen.

   Försök. På sin gård i Jularp utanför Glimåkra har Daniel Glimtoft tidigare gjort urlakningstester för att se i vilken mängd och hastighet som askkulorna släpper ifrån sig näringsämnen.
  Försök. På sin gård i Jularp utanför Glimåkra har Daniel Glimtoft tidigare gjort urlakningstester för att se i vilken mängd och hastighet som askkulorna släpper ifrån sig näringsämnen. FOTO: Hans Dahlgren

  Det har tidigare gjorts tester med granulering, men nu blir det i en helt annan skala.

  – Vi bedömer att marknaden nu börjar vara mogen och förutom våra två samarbetspartners så har även Energimyndigheten glädjande nog gått in och delfinansierat, säger Daniel Glimtoft på Svensk Skogsgödsling.

   Anläggningen för askgranulering ska inledningsvis vara placerad hos Fortum Värme i Värtahamnen i Stockholm.
  Anläggningen för askgranulering ska inledningsvis vara placerad hos Fortum Värme i Värtahamnen i Stockholm. FOTO: Fortum Värme

  Enklare process

  Totalt sträcker sig pilotprojektet över fem år. Statliga Energimyndigheten har gått in med nästan sju miljoner kronor i projektet.

  Det finns en tydlig ambition från Skogsstyrelsen som vill se en ökad askåterföring, men aska är ganska svårhanterat. Den måste begjutas med vatten och ligga på upplag för att härda innan den kan krossas och köras i väg med särskilda transporter.

  LÄS MER: Aska ger godsets omsättning ny näring

  Med granulat går logistiken teoretiskt sett att förenkla. Man får en homogen produkt som är lätt att lagra, paketera och transportera. I princip skulle de lastbilar och tåg som kommer till värmeverket med flis kunna ta askkulorna i retur till en terminal där det sedan kan skickas i väg på storsäck eller bulk, beroende på hur det ska användas.

  – Vi ska försöka hitta system för att få ett effektivt flöde. Man kan sitta och räkna på saker men man måste också prova det. Så det här är en chans att testa det på riktigt.

  Även själva spridningen kan underlättas.

  – Med granulat kan man i princip använda alla maskiner man sprider konstgödning med inom jordbruket. En skogsägare skulle därför kunna sprida askan själv om terrängen tillåter.

   Homogena. Målet är att nå en storlek på tre till tio millimeter för att granulerna ska fungera bra med gödselspridare.
  Homogena. Målet är att nå en storlek på tre till tio millimeter för att granulerna ska fungera bra med gödselspridare. FOTO: Hans Dahlgren

  Går på deponi

  Den som producerar aska får betala för att bli av med den. I dag går mycket av askan därför till deponier eftersom det ofta är billigare än att transportera ut och sprida den i skogen. Genom att göra en bättre förädlad produkt hoppas man på ett ökat intresse för askåterföring.

  – I en stor anläggning tror vi att granulat kommer att bli billigare att producera än krossaska. Så för askproducenten kommer det förhoppningsvis att på sikt bli en lägre kostnad, säger Daniel Glimtoft.

  LÄS MER: Södra skalar upp askåterföring

  Just nu görs de sista testerna innan anläggningen ska börja byggas. Den ska sedan stå knappt två år i Stockholm hos Fortum Värme för att sedan flyttas till HOFOR:s nya kraftvärmeverk i Köpenhamn för ytterligare två års utvärdering.

  Förutom själva tekniken ska Svensk Skogsgödsling sköta logistiken och affären mellan producenter och kunder.

  – Förhoppningsvis ska vi börja göra kulor under våren 2018 och leverera till markägare från och med början av hösten.

   Ökning. ”Vi hoppas kunna göra en produkt som är mera intressant för skogssidan, samtidigt som man blir effektivare på produktionssidan, så att det på sikt blir mera askåterföring”, säger Daniel Glimtoft.
  Ökning. ”Vi hoppas kunna göra en produkt som är mera intressant för skogssidan, samtidigt som man blir effektivare på produktionssidan, så att det på sikt blir mera askåterföring”, säger Daniel Glimtoft. FOTO: Hasse Dahlgren

  LÄS OCKSÅ: Ryska trävaror hotar svenska om Kina bromsarLÄS OCKSÅ: Hjälpa bilister kan stå dig dyrtLÄS OCKSÅ: Bryssels sköna julklapp till svenska skogsägare

  Askåterföring

  Att föra tillbaka aska till skogen har i grunden två funktioner. Dels att motverka försurning, dels att återföra viktiga näringsämnen som skogens ekosystem behöver.

  Skogsvårdslagen säger att skogsägaren har ansvar för att uttag av skogsbränslen inte ska ge långsiktiga skador på näringsbalansen. Askåterföring är en åtgärd för att motverka det och Skogsstyrelsen strävar efter att den ska öka när grotuttagen ökar.

  Några precisa mål för askåterföring finns inte, men Skogsstyrelsen har rekommendationer som förenklat säger att man bör återföra aska till skog där man tar ut grot om askan från groten blir 500 kilo per hektar eller mer under en omloppstid. Det motsvarar groten från en slutavverkning med ungefär 200 kubikmeter gran per hektar. Vid avverkning på starkt försurad mark eller torvmark bör man alltid återföra aska.

  Nyttan med askåterföring diskuteras, men det anses klarlagt att större grotuttag oftast sänker pH-värdet och sänker halterna av kalcium, kalium, magnesium och fosfor i marken. Askåterföring återställer den negativa effekten.

  På medelgoda och bättre marker har man också sett en viss positiv effekt på tillväxten.

  Till toppen