Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 1 december 2020

  Nu gäller nya krav på lantbrukspannorna

  Den första december 2020 infördes en ny certifiering för pannoperatörer, något som kommer ställa stora krav på många lantbrukare. Helt orimligt, tycker LRF med hänvisning till olycksrisken och kostnaderna.

   Det nya regelverket som träder i kraft den 1 december 2020 innebär att många företag inom de gröna näringarna måste ha en certifierad pannoperatör.
  Det nya regelverket som träder i kraft den 1 december 2020 innebär att många företag inom de gröna näringarna måste ha en certifierad pannoperatör. FOTO: Jan Vainult

  Det nya kravet omfattar i princip alla pannor med tryckkärl som används för att värma vatten och distribuera värme. I förlängningen kommer det nya regelverket att påverka allt från trädgårdsanläggningar till kycklingproducenter.

  – Det är i dag svårgreppat hur många som har sådana pannor, och hur många av dessa som exempelvis används för att värma upp en verkstad eller en grupp av småhus. Men vi tycker att det är ett helt orimligt krav eftersom vi vet att många redan kan sin panna, säger Håkan Johansson, som är kontaktperson i arbetsmiljöfrågor på LRF.

  För att få certifieringen krävs i sin tur godkänt på ett skriftligt prov, som är allt för omfattande, enligt LRF. Att certifieringen över huvud taget kunde gå LRF förbi är lite av ett huvudbry.

  – Det är nog först nu som vi börjar förstå vidden av det här komplicerade regelverket, säger Håkan Johansson.

  Riskerar sanktionsavgifter

  Han tycker visserligen att det är bra att samhället ställer krav på värmeanläggningarna, så som man har gjort i alla tider.

  – Men vi vänder oss mot att man som ensamföretagare ska ha en utbildning som motsvarar en driftsoperatör på ett kommunalt värmeverk. Det gick inte att förstå av den konsekvensanalys som gjordes för två-tre år sedan, säger Håkan Johansson.

  Anders Haglund på Torsångs Handelsträdgård eldar varje år 1 250 kubikmeter flis i sin värmeanläggning, och är en av många inom de gröna näringarna som omfattas av de nya kraven. Där är regelverket tydligt. Men däremot är det fortfarande svårt att avgöra vilken klass en viss panna tillhör, vilket är centralt för att man ska förstå om man omfattas av regelverket redan nu eller om man kan vänta till 2022 (se faktaruta).

  Här är det dessutom inte ovanligt att tillverkaren säger en sak medan certifieringsorganet som genomför provet, säger något annat, enligt Anders Haglund.

  – Jag har funderat jättemycket på det där, och jag tycker att det är galet eftersom många inte kommer ha någon nytta av den här utbildningen. Många av oss hade inte haft svårt att acceptera detta om det hade förekommit en massa olyckor. Men dagens pannor har så många säkerhetsfunktioner. De har minst tre säkerhetssteg som måste fallera. Dessutom besiktigas ju pannorna varje år.

  Hans bild, efter att ha satt sig in i ämnet, är att flera av kursmomenten snarare tangerar tyngre anläggningar och större fjärrvärmenät. Han har ännu inte gått utbildningen, men tycker att det är mest naturligt att han som ägare gör det.

  Delegeras uppgiften till anställda finns det alltid en risk att de slutar och då står man plötsligt där utan en certifierad pannoperatör.

  – Det kostar dessutom väldigt mycket pengar. För mig handlar det om 15 000-20 000 kronor vart femte år, och sen tillkommer även en avgift för att skriva provet. Plus två till tre dagars arbetskostnad som kommer med att man måste gå kursen.

  Den som saknar relevant utbildning riskerar i värsta fall sanktionsavgifter på upp till 30 000 kronor, enligt LRF. Förbundet har därför tagit fram en mall för den som vill eller behöver utöka tidsfristen, vilket görs genom en skriftlig ansökan till Arbetsmiljöverket.

  LÄS OCKSÅ: Arbetsmiljöverket svarar på kritiken mot nya reglerna

  Certifiering av pannoperatör

  Kravet på certifierad pannoperatör trädde i kraft 1 december 2020, och innebär att du som arbetsgivare ska se till att minst en av dem som arbetar med övervakningen av pannan i klass A eller B, är certifierade för den klass som pannan har. Kravet träder i kraft den 1 december 2020 för pannor i kategori 1 eller 2.

  För pannor som har kategori 3 och 4, träder kravet i kraft 1 december 2022. Vid certifiering valideras pannoperatörens kunskaper. Bland annat ska operatören visa på viss kunskap om föreskriften (AFS 2017:3), kunskaper om risker med olika bränslen och risken med restvärme.

  Som arbetsgivare ska du varje år skicka information till certifieringsorganet om den certifierade pannoperatören har övervakat en panna med relevant kategori. I Sverige är det normalt Swedac som ackrediterar certifieringsorgan, och på deras hemsida kan du söka efter ackrediterade certifieringsorgan.

  Källa: Arbetsmiljöverket

  Olika pannkategorier

  Kategori 1: Många pannor klass A kommer in i den här kategorin. Det är framför allt pannor som har en bränslebädd eller ett murverk i pannan som ackumulerar värme i farlig mängd. Det innebär att pannan är varm en lång tid efter att bränsletillförseln har upphört. De flesta pannor som eldas med fasta bränslen ackumulerar värme i farlig mängd. Pannor över 2000 kW som producerar överhettad ånga, och hetoljepannor över 2000 kW, är också kategori 1.

  Kategori 2: Här återfinns pannor klass B som kan ackumulera värme i farlig mängd. Det kan exempelvis vara flispannor med rosterbädd.

  Kategori 3: Övriga pannor klass A är till exempel pannor som eldas med olja eller gas och därmed inte ackumulerar värme i farlig mängd. Hetoljepannor och pannor som överhettar ånga, med en effekt på max 2000 kW, kommer in i den här kategorin.

  Kategori 4: Övriga pannor klass B är pannor som exempelvis eldas med olja, gas eller pellets. Även elpannor klass B kommer in i den här kategorin. Pannan ska inte kunna ackumulera värme i farlig mängd.

  Källa: Arbetsmiljöverket

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen