Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 14 mars 2017

  Jordbrukstraktorer år för år län för län

  Visste du att de fanns 175 stycken traktorer avsedda för jordbruk i Jämtlands län 1944 och att antalet traktorer för jordbruket toppade 1976.

  Här presenteras hårda fakta över antalet traktorer i ditt län från 1944 fram till 2005.

  Den stora ökningen av traktorer inom jordbruket från 1944 beror på befolkningstillväxten efter kriget och den reglerade svenska jordbrukspolitiken där staten tillsammans med LRF bestämde produktionsmålen efter den fastslagna politiken. Sedan dess sjunker antalet sakta med säkert. Statistiken presenteras av Jordbruksverket.

  Har minskat

  Men Jordbruksverket redovisar också statistik över det totala antalet traktorer i trafik mellan åren 1960 och 2013. Den visar att flest traktorer historiskt använts i just jordbruket. Särskilt ju länge tillbaka man tittar i tiden.

  År 2005 fanns det till exempel totalt cirka 320 000 traktorer i trafik i Sverige. Av dessa användes 160 000 stycken i jordbruket. Även 1995 fanns det runt 320 000 traktorer i landet, men då var antalet traktorer som användes i jordbruket något högre, 170 000 stycken.

  Fler förr

  För åren 1976 och 1961 är andelen traktorer som används i jordbruket kontra det totala antalet i trafik ännu större och tydligare. 1976 användes cirka 190 000 stycken traktorer i jordbruket medan det totala antalet i riket i trafik var 280 000. 1961 var förhållandet cirka 145 000 i jordbruket och 190 000 totalt.

  Att traktorernas prestanda och komfort förändrats under tiden är en självklarhet.

  Tabellen visar antalet jordbrukstraktorer år för år i Sveriges län. Skrolla åt höger i tabellen för att ta del av fler årsuppgifter.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen