Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 18 oktober 2019

  Ingen ändrad syn på skatt på ATV i sikte

  Det var efter en medveten satsning som Skatteverket började förmånsbeskatta bolagsägda fyrhjulingar, trots att lagstiftningen inte ändrats på snart 20 år.

  Bild 1/2 FOTO: Shutterstock/TT
   Arkivbild.
  Bild 2/2 Arkivbild. FOTO: Anders Good/TT

  ATL berättade nyligen om att flera ägare av småföretag inom de gröna näringarna blivit förmånsbeskattade för bara möjligheten att använda bolagets fyrhjuling privat, alltså inte för verklig användning.

  Skatteverket kan inte se i sina datasystem hur många företag som granskats och påförts förmånsbeskattning. Däremot har myndigheten under 2017 och 2018 gjort en riktad kontroll eftersom de sett att företagsägda ATV:er använts privat.

  Myndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm vill inte kommentera förmånsbeskattningen av ATV utan hänvisar till rättsexperten Hans Eriksson.

  – Vi tycker att lagstiftning och prejudikat när det gäller dispositionsrätten är ganska klara. Så vi ser ingen möjlighet att säga att fyrhjulingar generellt sett inte ska beskattas enligt de här principerna, säger han.

  Gäller även fyrhjulingar

  I domar i kammarrätten har det slagits fast att den så kallade dispositionsrätten gäller även fyrhjulingar. Det vill säga att om en företagsledare har möjlighet att disponera egendomen privat ska den förmånsbeskattas. Oavsett om det skett privat användning.

  Läs också: Varning: Fyrhjuling ger lantbrukare skattesmällLäs också: ATV bedöms som fritidshus av Skatteverket

  Den senaste större ändringen i lagstiftningen som reglerar förmånsbeskattning av fåmansföretag gjordes år 2000 då de så kallade stoppreglerna, som reglerade transaktioner mellan företagare och deras bolag, avskaffades.

  Stöder sig på prejudikat

  Sedan dess har frågan om förmånsbeskattning prövats av Högsta förvaltningsdomstolen, bland annat när det gäller bolagsägda fritidshus och fritidsbåtar. Där finns prejudikat på att dessa ska utlösa förmånsbeskattning, och det är dessa prejudikat som Skatteverket och kammarrätten stöder sig på.

  Flera insatta personer som ATL talat med bedömer det som osannolikt att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ge prövningstillstånd vid ett överklagande. Även Skatteverket gör den bedömningen och anser att man följer de lagar och regler som finns.

  – Vi har ett regelverk som Skatteverket inte kan trolla med. Vi ska fastställa att det finns en dispositionsrätt och hur mycket den är värd. Det har Skatteverket bevisbördan för, säger Hans Eriksson.

  Så skulle något behöva ändras så är det i så fall en lagstiftningsfråga?

  – Ja, så skulle man kunna uttrycka det.

  Förmånsbeskattning fyrhjulingar

  I minst fyra domar, en i mars 2018 och tre i november 2018, har kammarrätten i Göteborg slagit fast att företagsledare i mindre bolag ansetts ha sådan privat tillgång till sina bolags fyrhjulingar att de ska förmånsbeskattas för det. Detta trots att redskapen använts i verksamheterna och inte köpts in för privat bruk.

  Det är den så kallade dispositionsrätten som är beskattningsgrundanden, alltså själva möjligheten att använda maskinerna privat. I sina motiveringar jämför både Skatteverket och kammarrätten med domar i Högsta förvaltningsdomstolen som tidigare slagit fast att företagsledare ska förmånsbeskattas för bolagsägda fritidshus och fritidsbåtar.

  Skatteverket menar att det inte är alla bolagsägda fyrhjulingar som kommer att utlösa förmånsbeskattning, utan det beror på hur bolagets verksamhet ser ut, vilken tillgång företagsledaren har till fyrhjulingen och hur detta dokumenterats. Man rekommenderar därför en noggrann dokumentation, dels över syftet med anskaffandet, dels en körjournal över både användning i verksamheten och privat.

  Den här typen av bedömningar om dispositionsrätt gäller i princip bara om fyrhjulingarna ägs av ett företag i bolagsform. För enskilda näringsidkare är det istället ägaren som ska bedöma hur mycket fyrhjulingen använts privat och göra en värdering av det beskattningsbara värdet för den användningen.

  ATL TV har flera inslag om vad som är bra att tänka på för den som vill köpa ATV. Se två av dem här!

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen