Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 31 mars 2017

  Här testas tio grisboxar för högre djurvälfärd

  SILJEBJERGGAARD.

  Jakob Justesen testar tio olika boxfabrikat för lösgående digivande suggor i sitt nya stall. Siljebjerggaard på mellersta Jylland har en nyckelroll i den danska grisbranschens strävan efter högre djurvälfärd.

   Jacob Justesen, grisföretagare på Siljebjerggaard, Jylland
  Jacob Justesen, grisföretagare på Siljebjerggaard, Jylland FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  I det nya grisningsstallet, som togs i bruk våren 2016, finns en försöksavdelning där tio utvalda grisningsboxar testas under 18 månader. Försöksprojektet drivs av VSP, Videncenter for Svineproduktion, och hösten 2017 ska en första utvärdering av boxarna presenteras.

  – Vi vill stimulera utvecklingen av konkurrenskraftiga boxar för lösgående digivande suggor och ge lantbrukarna bättre beslutsunderlag för sina investeringar, säger Lisbeth Ulrich Hansen, forskningsledare på VSP och ansvarig för projektet på Silje­bjerggaard.

  Dansk målsättning

  Bakgrunden till projektet är att dansk grisnäring har satt upp målet att 10 procent av landets cirka en miljon suggor ska vara lösgående till 2021. Lösgående suggor är också en parameter i det märkningssystem för djurvälfärden som Danmark börjar tillämpa i år.

  Siljebjerrggaard är något av en pionjärgård på området.

   Grisboxförsök Aco Funka "Welsafe"
  Grisboxförsök Aco Funka "Welsafe" FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  På egen hand och tillsammans med en tillverkare av grisinredningar har gården under flera år experimenterat med olika frihetsgrader för den di­givande suggan. Slutsatsen är att det kostar i ökad smågrisdödlighet att släppa suggan.

  – Vi har varit med i utvecklingen av en av de tio boxarna som testas och det är också den som vi satsat på i resten av det nybyggda stallet. Där släpper vi suggan lös femte dagen efter grisning, säger gårdens ägare Jacob Justesen.

   Grisboxförsök Big Dutchmans box "Free Move"
  Grisboxförsök Big Dutchmans box "Free Move" FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  RELATERAT: Svårt att minska antibiotikaanvändningen i Danmark

  77 olika boxar

  Försöksprojektet omfattar totalt 77 boxar från tio olika firmor.

  De flesta boxarna är utvecklade i Danmark, men forskarna har också valt ut tre boxar från Nederländerna, Storbritannien och Österrike till testen.

  För att ge varje boxtyp optimala förutsättningar är de placerade i olika avdelningar med klimatreglering anpassad efter boxens krav.

   Grisboxförsök. Stewa presenterade boxen "Wing"
  Grisboxförsök. Stewa presenterade boxen "Wing" FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  Grisarna sköts enligt gårdens rutiner men tilldelning av halm och annat ”förströelse­material” sker efter boxtillverkarens riktlinjer. Forskarna besöker gården regelbundet och studerar hur boxarna fungerar sett både ur kultingarnas och den vuxna suggans perspektiv.

  Göra utvärdering

  Även arbetsförhållanden och tidsåtgång för personalen registreras.

  – Vi kommer att göra en utvärdering av varje boxtyps funktionalitet. Däremot har vi inte tillräckligt dataunderlag för att jämföra kullresultaten mellan de olika boxarna, säger Lisbeth Ulrich Hansen.

   Grisboxförsök. Boxen "Swap 2" har utvecklats av VSP och Köpenhamns universitet.
  Grisboxförsök. Boxen "Swap 2" har utvecklats av VSP och Köpenhamns universitet. FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  Köpenhamns universitet är också med i projektet. Dels med en egen box, som har utvecklats tillsammans med VSP, men också för att räkna på ekonomin vid en övergång till lösgående digivande suggor. För en gris producerad av en lösgående sugga kostar mer.

  – Ytan i boxen blir större, arbetsåtgången ökar och smågrisdödligheten stiger. I en besättning med 1 200 årssuggor växer kostnaden med cirka 3,5 miljoner danska kronor. Frågan är om konsumenten är villig att betala för detta, säger Vivi Aarestrup Moustsen på Köpenhamns universitet.

   Grisboxförsök: Søren Juul Jensen "Well Fair Pen"
  Grisboxförsök: Søren Juul Jensen "Well Fair Pen" FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  ”Showroom” med boxar för lösgående digivande suggor

  Tio boxtyper från lika många företag finns representerade.

  VSP, Videncenter for Svineproduktion är ansvarig för försöksstallet som är tillgängligt för besökare efter föranmälan.

  Stränga hygienregler tillämpas och alla besökare ska duscha och byta kläder på plats innan de släpps in i stallet.

   Grisboxförsök: Vereijken Hoojier "Pro Domi 1,5"
  Grisboxförsök: Vereijken Hoojier "Pro Domi 1,5" FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  Siljebjerggaard

  l Gården Siljebjerggaard drivs av Jacob Justesen, som är sjunde generationen på gården och tog över för fem år sedan.

  l Efter den senaste utbyggnaden, som innebar en utökning med 250 suggor, finns det 1 000 suggor på gården. Utbyggnaden kostade ungefär 30 000 danska kronor per suggplats sedan extrakostnaderna för försöksstallet räknats bort.

  l Suggorna är gruppindelade med 85 djur per grupp. Smågrisarna avvänjs vid cirka 30 dagars ålder när de väger 7–8 kilo och säljs direkt efter avvänjningen.

  l Fjärde dagen efter grisningen kastreras smågrisarna, femte dagen släpps suggan lös i boxen.

  l Växtodlingen på gården omfattar drygt 350 hektar åker och det är huvudsakligen spannmål som odlas.

   Lisbeth Ulrich Hansen forskningsledare på VSP.
  Lisbeth Ulrich Hansen forskningsledare på VSP. FOTO: Asger Kjaer Nielsen

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen