Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 10 oktober 2019

  Här styrs bevattningen trådlöst och med stor precision

  Solna

  Större skördar, mindre vattenåtgång och kraftigt reducerade arbetskostnader. Det är bara några av fördelarna med precisionsbevattning. ATL har tittat närmare på svenska Irriot som har tagit fram en ny uppkopplad produkt som styr bevattningen i frilandsodlingar med stor precision.

  – Jordbruket och odlarsektorn står för 70 procent av den globala vattenkonsumtionen, och det är också här som mycket av den potentiella vattenbesparingen finns, säger Johan Wendt på uppstartsföretaget Irriot, när vi möts på ”Äntligen hemma”-profilen Bosse Rappnes handelsträdgård i Solna.

  Allt började 2017, när en av medgrundarna, Mikhail Soloviev, tog ett avgångsvederlag från Ericsson och började utveckla en automatiserad bevattningslösning med hjälp av sina kunskaper från telekomsektorn.

  Styrs trådlöst

  Vattenmängderna regleras i det här fallet av solcellsdrivna fjärrstationer, som styr de magnetventiler som normalt reglerar vattenflödet till varje del av fältet. Inom den traditionella precisionsbevattningen regleras vattenmängderna ofta genom att man gräver ner en elkabel till varje ventil, vilket blir lika kostsamt som krångligt. Både för att det är omöjligt att flytta installationen och för att det finns risk för elavbrott i samband med att marken bearbetas.

   Bosse Rappne hade tidigare nio kranar som han var tvungen att öppna och stänga manuellt på sin ett hektar stora frilandsodling där han odlar blommor och grönsaker. Till vänster syns Johan Wendt och Mikhail Soloviev på Irriot som står bakom lösningen, samt den basstation som håller ordning på hela bevattningen.
  Bosse Rappne hade tidigare nio kranar som han var tvungen att öppna och stänga manuellt på sin ett hektar stora frilandsodling där han odlar blommor och grönsaker. Till vänster syns Johan Wendt och Mikhail Soloviev på Irriot som står bakom lösningen, samt den basstation som håller ordning på hela bevattningen. FOTO: Fredrik Stork

  – Dagens system har så många nackdelar att få har valt att använda dem. Vår lösning är i stället helt trådlös, tar fem minuter att installera och kräver ingen specialkompetens. Vill man låta en åker ligga i träda kan man enkelt ta upp den och flytta den till ett annat fält, säger Johan Wendt.

  Genom att reglera vattenmängderna på det här sättet ska det, enligt Johan Wendt, gå att spara in två tredjedelar av installationskostnaden jämför med den trådbundna automatiken.

  Använder marksensorer

  Fjärrstationerna styrs i sin tur av en basstation, som kan anslutas till gårdens wifi eller direkt mot internet. Via programvaran, eller den tillhörande mobilappen, går det sedan att styra exakt när bevattningen ska slås på och av. Men basstationen samlar också in värdefull sensordata, som kan styra bevattningen efter nederbörden eller hur mycket fukt som finns bunden i marken.

  Sammantaget ska detta enligt konstens alla regler ge en ökad avkastning och en kraftigt reducerad vattenförbrukning när huvuddelen av bevattningen flyttas över till sena kvällar och nätter. Men framför allt kan tekniken spara in upp till hundratals arbetstimmar för den som har många kranar som måste öppnas och stängas manuellt.

  Då en av företagets första kunder har över en mil till sitt fält är det också tydligt att tekniken kan ge en kraftig besparing bara på transportkostnaden.

   Varje fjärrstation kan styra två vattenventiler och kan enkelt flyttas från ett fält till ett annat. Normalt monteras den på en stolpe eller på en husvägg.
  Varje fjärrstation kan styra två vattenventiler och kan enkelt flyttas från ett fält till ett annat. Normalt monteras den på en stolpe eller på en husvägg. FOTO: Fredrik Stork

  Eftersom precisionsbevattning inte är en ny teknik finns det redan mycket forskning som visar hur stor potentialen är, enligt Johan Wendt. Med den digitala tekniken är möjligheterna oändliga, och företaget har redan kommit långt i arbetet med att anpassa vattenmängderna efter grödtyp med hjälp av fukt- och regnsensorer.

  – Vi håller på att utveckla en kartfunktion så att man kan se alla ventiler på en karta, men vi har även fått många förfrågningar om frostskyddsbevattning. På sikt kommer även maskinlärning och AI, säger Mikhail Soloviev.

  Irriots precisionsbevattning

  I Irriots fjärrstyrda bevattningslösning dras magnetventilerna runt av ett 9-voltsbatteri, som laddas av en solpanel. Batteriet i solpanelerna ska klara av 30 dagars solförmörkelse, vilket innebär att det inte finns någon risk för urladdning.

  Tekniken finns i dag installerad på sex platser, och håller nu på att industritillverkas för lansering nästa år. Målet är att knyta till sig hundra kunder första året, huvudsakligen på den svenska marknaden. Men förfrågningar från Colombia, Spanien, Portugal och Sydafrika gör även att företaget kommer att kunna tillmötesgå utländska kunder i viss utsträckning.

  Varje basstation kan i det här fallet styra upp till 32 fjärrstationer trådlöst på upp till tio kilometers avstånd. Samtidigt kan varje fjärrstation styra två ventiler, vilket innebär varje basstation kan styra upp till 64 ventiler på fältet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen