Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 3 december 2018

  Här ska marken brukas helt autonomt och fossilfritt

  Uppsala

  Självkörande maskiner och uppkopplade åkrar. Det är målet för ett nytt projekt på Ultuna som drivs av Rise i samverkan med en rad andra aktörer. Här ska på sikt fyra hektar brukas helt utan mänsklig inblandning i produktionsledet och helt utan fossila bränslen och mineraltillskott.

  Projektet är skapat ur utmaningen som hela jorden står inför – att klara att föda en växande befolkning på ett klimatneutralt sätt. Detta ska bland annat ske genom att samla in och bearbeta data från traktorer, sensorer och redskap, men också genom att koppla ihop alla system med varandra.

   Jonas Engström, teknikagronom på Rise, är en av de ledande inom projektet. Testbädden ligger bakom Rises kontor i närheten av SLU i Uppsala.
  Jonas Engström, teknikagronom på Rise, är en av de ledande inom projektet. Testbädden ligger bakom Rises kontor i närheten av SLU i Uppsala. FOTO: Fredrik Stork

  – Nästa steg i digitaliseringen är att koppla ihop alla olika system som samlar data idag i lantbruket och skapa ett beslutsstödsystem som har möjlighet att föra över kunskap och skapa nya erfarenheter med hjälp av de analysmöjligheter som börjar dyka upp. I Sverige har vi 60 000 lantbruksföretag som har en varierad lönsamhet och miljövänlighet, digitaliseringen kan vara ett sätt att öka och föra över kunskap för att höja alla, säger Jonas Engström, teknikagronom på Rise, som är projektledare.

  Fyra hektar

  ATL var med när testbäddsåkern plöjdes upp. Här ska forskarna och produktutvecklarna i framtiden testa sina teorier utifrån de hörnpelare som har satts upp. Förutom ökad digitalisering och automatisering är även ökad elektrifiering en av de bärande delarna i projektet.

   Eldrift väntas inte minst bli en viktig ingrediens i det fossilfria lantbruket för att få ner produktionskostnaderna och öka precisionen i odlingen. Tack vare att elmotorerna har fullt vridmoment från start är de enklare att styra med stor precision över fältet, förklarar Jonas Engström på Rise.
  Eldrift väntas inte minst bli en viktig ingrediens i det fossilfria lantbruket för att få ner produktionskostnaderna och öka precisionen i odlingen. Tack vare att elmotorerna har fullt vridmoment från start är de enklare att styra med stor precision över fältet, förklarar Jonas Engström på Rise. FOTO: Fredrik Stork

  Testbädden sträcker sig över fyra hektar, som ska ge plats åt odling av havre, höstraps, maltkorn och vårvete på ett hektar var. Inspirationen kommer delvis från liknande försök utomlands där en forskargrupp har testat att odla en hektar helt autonomt med hjälp av självkörande teknik.

  Längre fram är förhoppningen att testa de fördelar som automatiserade mindre maskiner har, som möjligheten att blanda grödor tätare än i dag.

  Utomlands pågår flera liknande projekt. Här är ett försök med en självkörande tröska som ATL tidigare har skrivit om.

  Drivs av 20 aktörer

  Uppstartsperioden sträcker sig över tre år, och därefter är förhoppningen att testbädden ska gå runt med hjälp av de intäkter som genereras från de företag och organisationer som vill använda den för att testa sina produkter och teorier.

  – Visionen är ett digitaliserat fossilfritt jordbruk och det når vi inte på tre år. Till exempel börjar vi med HVO för att vi ska vara fossilfria redan från början, säger Jonas Engström.

  Flera stora företag som Telia, Ericsson och Volvo Penta är redan med på tåget i varierad grad eftersom de vill lära sig mer om branschen, liksom flera branschföretag som Lantmännen, Dataväxt och Bayer. Dessutom har Rise knutit till sig uppstartsföretag som Solvi (drönartjänst), Intello Labs (AI teknik), Deep Forestry (drönaranalys för skogen) och Soilscout som gör marksensorer.

   Testbädden ligger bakom Rises kontor i närheten av SLU i Uppsala. Här ska på sikt fyra hektar odlas helt autonomt.
  Testbädden ligger bakom Rises kontor i närheten av SLU i Uppsala. Här ska på sikt fyra hektar odlas helt autonomt. FOTO: Fredrik Stork

  – Vår tanke är att vi ska skapa en arena för att testa ny teknik inom jordbruket, och vi har ett 20-tal partners med i projektet, fortsätter Jonas Engström.

  Förhoppningen är att samla in så mycket data som möjligt för att beskriva växtodlingen, vilket inkluderar allt från markförhållanden till väderdata.

  – Ambitionen för första året är att vi ska använda den bästa tekniken som finns på marknaden i dag, och komplettera det med att flyga med drönare en gång i veckan och kanske koppla ihop det med Lantmännens prisinformation och andra kringsystem, och jobba med beslutsstöd, beroende på vad alla partners vill göra, säger Jonas Engström.

  Fakta: Testbädden

  Testbädden består initialt av en åker som är uppdelad på fyra delar. Varje del är en hektar och har en egen gröda där data om odlingen kommer att samlas in. I anslutning till åkern finns ytor för test av autonoma maskiner, samt Rises lokaler med kontor, prototypverkstad, förråd och maskinhallar. Testbädd Digitaliserat jordbruk är det officiella namnet på projektet som kommer att ge svenska industriföretag möjlighet att etablera sig i jordbruksbranschen.

   Simuleringar vid Rise har tidigare visat att två dragmaskiner med en effekt på 36 kilowatt och ett batteri på 113 kilowattimmar är tillräckligt för att driva allt arbete utom tröskningen på en mjölkgård på 200 hektar. Kanske gör testbädden att man kan börja testa delar av teorierna i praktiken.
  Simuleringar vid Rise har tidigare visat att två dragmaskiner med en effekt på 36 kilowatt och ett batteri på 113 kilowattimmar är tillräckligt för att driva allt arbete utom tröskningen på en mjölkgård på 200 hektar. Kanske gör testbädden att man kan börja testa delar av teorierna i praktiken. FOTO: Rise

  Relaterade artiklar

  Till toppen