Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 14 januari

  Här är resultaten punkt för punkt

  Så här redovisar Lantmännen Maskin resultaten punkt för punkt. Sammanställningen bygger på redovisade kör- och användarupplevelser, samt genomförda tester från försöket att köra två stycken Valtra-traktorer på 100 procent RME.

   Jakob Öberg, mellan Enköping och Uppsala, har kört en Valtra som går på hundra procent RME.
  Jakob Öberg, mellan Enköping och Uppsala, har kört en Valtra som går på hundra procent RME. FOTO: FREDRIK STORK

  De två Valtra-traktorerna har nu gått en hel säsong på enbart RME. Jakob Öberg, som kört en av traktorerna på föräldrarnas lantbruk utanför Uppsala, är nöjd:

  – Jag försöker komma på något som har strulat, men det har inte varit någonting. Det ska bli kul nu att se vad som händer under vintern. Vanlig diesel kan också strula när det blir extremt kallt, säger han.

  Här följer resultaten punkt för punkt:

  Kör- och förarupplevelsen

  Förarna av de båda traktorerna har inte kunnat märka något onormalt i hur traktorerna fungerat eller presterat. Samtliga kommentarer pekar på att det inte går att avgöra att de har kört på 100 % RME.

  Startegenskaper/köldstart

  Testet har gjorts under den varma årstiden så det har hittills inte varit någon utmaning att starta traktorerna. Energifabrikens erfarenheter från andra maskiner på 100 % RME har dock visat att vissa maskiner kan reagera just i startögonblicket även under varma förhållanden. Man kan då förnimma en annorlunda gång på motorn under den första sekunden/sekunderna efter tändning, men så har inte varit fallet med dessa traktorer. Den 4-cylindriga modellen, Valtra N154e, kommer att fortsätta testet även över vintern så där kommer vi att få ett svar på köldegenskaperna under förutsättning att vi får några tillfällen med kyla.

  Lukt

  Det har inte gått att känna någon förändring i lukt från avgaserna under testperioden. När man använder RME i äldre motortyper (före 2009/2010) så upplevs mer eller mindre ”frityrlukt” om avgaserna, ju äldre motor desto tydligare ”frityrlukt”. Under höstplöjningen med den traktorn som har gått utanför Uppsala har underhåll på plogen gjorts inne i verkstaden, då har traktorn körts kortare tider inomhus för att bland annat vända plogen, ingen lukt har då kunnat detekteras.

  Rök

  Ingen onormal rök har observerats.

  Bränslefilter

  Traktorerna har haft originalfilter under hela testperioden. Normalt bör man byta bränslefilter efter en till två månaders RME-användning, om man tidigare har kört på diesel. Anledningen till detta är att RME löser upp gamla avlagringar från fossil diesel, som då ökar belastningen på bränslefiltren initialt. I detta fall är traktorerna fabriksnya och har således inga fossila avlagringar i bränsletank eller ledningar.

  Oljetester

  Oljeanalys har gjorts vid två tillfällen på de båda traktorerna. Första gången vid ca 200 timmars drift och andra gången vid ca 400 – 500 timmars drift. Samtliga analyser har uppvisat normala värden. Ingen spädning av bränsle i oljan har observerats.

   Adblue-förbrukningen ökade under testet.
  Adblue-förbrukningen ökade under testet. FOTO: FREDRIK STORK

  Effekt

  7,5 – 9,5 % lägre maxeffekt vid RME-drift jämfört med diesel har konstaterats. Detta är kopplat till RME:s lägre energiinnehåll per liter bränsle. Det ligger i det normala intervallet som man kan förvänta sig. Förarna har inte noterat denna effektminskning vid körning i testet. Då förarna aldrig har kört just dessa traktorer med diesel, så har de heller inte kunnat göra den jämförelsen.

  Bränsleförbrukning

  Den uppmätta bränsleförbrukningen är 4 – 8 % högre vid RME-drift jämfört med diesel. Även detta är i linje med vad vi kunde förvänta oss. Det faktum att RME-molekylen innehåller syre gör att förbränningen har förutsättningar att bli något gynnsammare. Möjligen kan detta vara förklaringen till att bränsleförbrukningen avviker mindre från dieselförbrukningen än vad maxeffekten gör.

  Adblue

  Det är känt sedan tidigare att NOx-utsläppen (kväveoxider) vid RME-drift blir högre än från diesel. Förbrukningen av Adblue ökar därför normalt vid RME-drift eftersom SCR-systemet kompenserar för det ökade NOx-utsläppet. Vi kunde inte bestämma någon specifik storlek på ökningen då vi hade stora skillnader i mätvärden (+5% till 50%). Tendensen med ökad förbrukning av Adblue vid RME-drift kan vi dock bekräfta. Givarvärdet för NOx efter SCR-systemet visar att NOx-halten i avgaserna är likvärdiga oavsett vilket bränsle som används. Systemet kan alltså hantera NOx-utsläppen oavsett bränsle.

  LÄS MER: Valtra på 100 procent RME

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen