Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 2 oktober 2019

  Lista: Här är 13 stora nyheter inför Agritechnica

  291 innovationer, 39 silvermedaljer. Men bara en som får guld. Här är några av de absolut största nyheterna som du måste ha koll på inför Agritechnica.

  Att få en guldmedalj i hård konkurrens signalerar naturligtvis att man har lyckats prestera något utöver det vanliga, och att dessutom få det på Agritechnica, som beskrivs som världens största och viktigaste lantbruksmässa, höjer naturligtvis förväntningarna ännu mer.

  Inför årets mässa fick den tyska jordbruksorganisationen DLG in totalt 291 nomineringar, och av dessa har 40 innovationer belönats med en medalj i guld- eller silverutförande.

  1. Unik transmission för externt bruk

  Guldmedaljen går i år till John Deere, för deras så kallade eAutoPower transmission som ska börja monteras i företagets 8R traktorer. Lösningen har tagits fram tillsammans med spridartillverkaren Joskin, för att öka prestandan under gödselkörningarna, och bygger i grunden på att transmissionen kompletteras med en generator som genererar upp till 100 kilowatt för externt bruk.

  – Detta är ett helt nytt grepp som man tar om transmissionen, och som vi säkert kommer att få se i kombination med många stora gödseltunnor framöver. Fördelen här är att den elektriska kraften är enklare att justera, och att man därmed ganska enkelt kan driva redskapet så att det harmoniserar med traktorns drift, säger Mikael Persson på svenska John Deere.

  De allt större gödseltunnorna ska i sin tur vara idealiska att driva på det här sättet, och enligt John Deere ska tekniken både minska slirförmågan och bidra till lägre underhållskostnader.

  Mikael Persson är noga med att påpeka att han ännu inte har fått någon full genomgång av tekniken, men nämner att det troligtvis även finns andra praktiska användningsområden.

  – Jag kan även tänka mig att man skulle kunna driva större plogar som har något hjul, för att få lite extra hjälp. Men detta vet jag inget om. Det är bara en spontan tanke, säger Mikael Persson.

  Plats: John Deere, Hall 13, monter C40

  2. Nytt lastbilsdäck för fältet

  Däcktillverkaren Alliance uppmärksammas för off-road-däcket 398 MPT, som i ett system med variabelt däcktryck även ska fungera i högre hastigheter på väg. Däcket är framför allt utvecklat för lastbilar som rullar i jord- och skogsbruket, men också för andra liknande ekipage som växlar mellan fält- och vägkörning.

  Plats: Alliance Tire , Hall 4, monter C28

  3. Nya bekämpningsmetoder för ogräs

  Inom den moderna ogräsbekämpningen uppmärksammas bland annat Amazone, som har tagit fram en ny sprutlösning som arbetar med stor precision mellan plantorna, tack vare RTK. Som bonus ska lösningen både kunna minska kostnaderna och skona miljön.

  Sockerbetor, majs och potatis är några av grödorna som ska dra nytta av den nya tekniken, som med fördel också kan användas i kombination med mekanisk ogräsbekämpning mellan plantraderna.

  Plats: Amazone, Hall 9, monter H19

  4. Enkel balsäkring får medalj

  På temat enkla och funktionella innovationer har Agrarsysteme Hornung tagit fram en ny typ av lastsäkring som består av remmar som enkelt kan monteras på och av vid transport av fyrkantsbalar. Lösningen kan med fördel användas för den som behöver transportera sina balar på allmän väg.

  Plats: Agrarsysteme Hornung, Hall 4, monter A54

  5. Nytt skärbord för baljväxter

  För lantbrukare som av en eller annan anledning behöver skörda grödor nära markytan har BISO tagit fram en ny skärbordslösning, som så klart även funkar till raps och spannmål.

  Plats: BIOS, Hall 5, monter E28

  6. Claas uppmärksammas för nya tröskverket

  På Agritechnica får även Claas uppmärksamhet för sitt nya tröskverk, APS Synflow Walker, som ATL tidigare har rapporterat om. Tröskverket har monterats i företagets nya Lexion-generation, som ska utföra skördearbetet på kortare tid. Som ATL tidigare har berättat har den första tröskan redan rullat ut till sin svenska ägare, och är du nyfiken på specifikationerna kan du läsa ett längre reportage om den nya tröskgenerationen här.

  Plats: Claas, Hall 13, monter C02

  7. Ny lösning ska underlätta i plastfilmsodlingar

  För den som täcker sina odlingsbäddar med plast, för att öka marktemperaturen och hindra ogrästillväxten, har italienska Forigo Roter tagit fram en ny spännande lösning, som ska lämpa sig bäst för större typer av utsäde som majs och soja. Lösningen bygger på att såmaskinen skjuter ner fröet genom plasten, vilket i sin tur skapar ett mycket litet hål, som kontrast till andra plastbaserade lösningar som bygger på större hålupptagning där ogräset lätt får fäste. Djupet på fröplaceringen styrs i sin tur av luftflödet.

  Plats: Forigo Roter Italia, Hall 21, monter C05

  8. Ventum både skördar och packar

  Ventum är en självgående skördemaskin från Hortech, som är utvecklad för att skörda och packa vissa typer av grönsaker som rucola och bladsallat. På så sätt tar maskinen bort flera tidskrävande arbetsmoment som i dag måste utföras för hand.

  Efter upptagning rengörs grödorna i flera steg, bland annat med hjälp av tryckluft, och i det sista steget överförs den rengjorda, vägda och packade produkten till ett transportfordon. Vinsten ska, enligt företaget, bli minskade omkostnader och höjd effektivitet.

  Plats: Hortech, Hall 21, monter F04

  9. Intelligent styrning ska minska skadliga vibrationer

  För den som lider av att vibrationer fotplantar sig till traktorekipaget i samband med körning med stora fyrkantspressar presenterar John Deere nyheten Intelligent vibrationsdämpning.

  Med hjälp av funktionen, ska vibrationerna nästan försvinna helt på traktorerna i 7R-serien när de drar företagets egna fyrkantspressar.

  Lösningen kräver ingen ny hårdvara, utan ska i stället synkronisera pressens rörelser baserat på accelerationssensorn i traktorns GPS och en rad andra signaler. Även New Holland får pris för en liknande lösning.

  Plats: John Deere, Hall 13, monter C40

  Plats: CNH Industrial, Hall 3, monter A49c

  10. Extra bred slåttermaskin

  Tallriksslåttermaskinen EasyCut F 400 CV Fold är ursprungligen utvecklad för marknader där den totala arbetsbredden inte får överstiga tre meter i samband med transportkörning. I utfällt läge får maskinen en arbetsbredd på fyra meter.

  Plats: Krone, Hall 27, monter F24

  11. Ogräsrobot får pris

  Även Naio som utvecklar ogräsroboten Dino får pris för sin innovativa lösning som bekämpar ogräs i raderna. Bearbetningen sker i det här fallet helt mekaniskt med hjälp av knivar. Som ATL tidigare har berättat finns roboten numera även att köpa på den svenska marknaden.

  Plats: Naio, paviljong 11, monter B04

  12. Teknik som styr sådjupet efter markfuktigheten

  För alla begeistrade precisionsodlare kommer Precision Planting med den nya tekniken Smart Depth eller Smart sådjup. Under drift ska systemet ge varje frö maximala groförutsättningar, genom att anpassa sådjupet automatiskt med hjälp av information från en fuktsensor.

  För att åstadkomma detta kan operatören definiera i vilket intervall som fröet ska sättas ner, baserat på den information som fuktsensorn läser av. Enligt tillverkaren ska detta dels spara utsäde, men också göra att föraren slipper att gissa djupet på egen hand. Läs mer om tekniken i ett stort reportage här.

  Plats: Precision Planting LLC, Hall 20, monter B14j

  13. Väderstad får pris

  Avslutningsvis får även Väderstad en silvermedalj för systemet WideLining som är byggt för precisionssåmaskinen Tempo.

  WideLining ska underlätta spridningen av flytande gödsel i fodermajsgröda, genom att ändra radavståndet automatiskt under sådden. På så sätt får kunderna möjlighet att öka fältets totala avkastningsyta, eftersom alternativet i stället är att stänga av enskilda radenheter för att skapa det körspår som krävs för spridarekipaget.

  Körspåren blir i det här fallet 1 050 millimeter breda.

  Tekniken bygger i det här fallet på att fyra av radenheterna ställs om hydrauliskt, vilket ska minska radavståndet från 750 till 650 millimeter. Det ska i sin tur vara acceptabelt radavstånd för att bevara en hög skördenivå i fodermajsen, enligt företaget. Tekniken kommer, enligt Väderstad, att rullas ut under andra halvan av nästa år.

  Relaterade artiklar

  Till toppen