Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 10 juni

  Han vill bygga om lastmaskinen till gasdrift

  Vårgårda

  Tobias Kullingsjö har solceller på taket, flis i värmepannan och ordförandeposten i en biogasanläggning. Nu vill han bygga om en Volvolastare till gasdrift.

  – Det är oberoendet som lockar, säger han till ATL.

   Tobias Kullingsjö, Kullingsjö Lantbruk och VH biogas.
  Tobias Kullingsjö, Kullingsjö Lantbruk och VH biogas. FOTO: Oskar Schönning

  Tobias Kullingsjö hör till de lantbrukare som tycks ha alla siffror i huvudet. När ATL kommer är han i full färd med att skicka i väg ett gäng sinkor. Sen sätter han sig vid ett bord med utsikt över kostallet och börjar berätta. …

  Mjölkproduktionen är ekologisk med 310 årskor, vilket innebär 270 till 280 mjölkande kor.

  – Vi ligger på 12 300 kilo mjölk (ECM) per ko och år nu. Så målet just nu är 12 500. Vi vill hela tiden utvecklas, säger Tobias Kullingsjö.

  Vill ha kul på jobbet

  Platsen är Elmersgården utanför Vårgårda, 7 mil från Göteborg. Det är från början en föräldragård, där Tobias Kullingsjö tagit över driften tillsammans med sin bror Kristoffer Kullingsjö. Nu bor de ett stenkast ifrån varandra, med sina respektive familjer.

  – Vi jobbar bra ihop. Även om vi är olika har vi samma slutmål.

  Som är?

  – Tjäna pengar, ha ordnad ledighet och ha kul på jobbet.

  Förutom mjölkproduktionen består verksamheten av ekologisk växtodling och en grisgård utanför Vara som de köpte 2017. Och så är de delägare Vårgårda Herrljunga biogas. Anläggningen är inne på sitt sjätte år i drift och ägs gemensamt av ett antal lantbrukare i trakten tillsammans med ett antal externa investerare.

  – Vi bönder kan lätt fastna i ett resonemang om gödsel hit och dit. Så det är en styrka att jobba i ett gäng med olika kunskap, säger Tobias Kullingsjö, som också är ordförande i biogasbolaget.

  Skit in, skit ut?

  Biogasen rötas av gödsel, slaktavfall och matavfall och säljs på ett tioårskontrakt till Fordongas Sverige AB. Produktionen motsvarar ungefär 2,3 miljoner liter diesel per år och omsättningen ligger på ungefär 12-13 miljoner kronor per år berättar Tobias.

  – Efter två tuffa år i början är det numera också en investering som ger en bra, procentuell avkastning, säger Tobias Kullingsjö.

  Men avkastningen är ändå liten i förhållande omsättningen för Kullingsjö Lantbruk, som säljer för runt 30 miljoner kronor per år. Och det är här gödseln kommer in i bilden. Förutom pengar får lantbrukarna tillbaka biogödsel från anläggningen.

  – Det är ett svart vatten med en torrsubstanshalt på cirka 3-4 procent, säger Tobias Kullingsjö.

  En stor del av diskussionerna har rört vilket näringsinnehåll man skickar in och vilket man får tillbaka, berättar Tobias Kullingsjö.

  Progressiv teknik

  Själv är han nöjd med utbytet och har investerat i släpslangsteknik för spridning, en teknik som ATL tidigare också berättat om.

  Systemet bygger på en traktorpump vid gödselbassängen, som får ut gödseln via en sextumsslang till en 12-meters skivmyllningsramp på traktorn.

  – Det blir bra transportflöden och en enormt effektiv spridningsteknik. Inga tunga gödseltunnor på vägarna eller på åkrarna. Traditionellt har ju vi mjölkbönder kört som tyngst på våren, när jordarna är som känsligast, säger Tobias Kullingsjö.

  Ett av de teknikprojekt som hägrar nu är att bygga om en hjullastare till gasdrift.

  – Vi gör av med 92 kubikmeter diesel per år. Samtidigt producerar vi biogas som motsvarar 170 kubikmeter diesel av gödseln från gården. Jag producerar mycket mer bränsle än vad jag själv gör av med, säger Tobias Kullingsjö.

  Biogas i tankarna

  Gården har fyra traktorer som går ungefär 1 000 timmar vardera per år. Eftersom Kullingsjö Lantbruk är ekoproducenter hos Arla innebär det att alla gårdens maskiner ska köras fossilfritt senast nästa år.

  Med dagens teknik innebär Arlas regler i praktiken HVO i de stora John Deere-dragarna, bekräftar Tobias Kullingsjö.

  Men det finns också en Volvolastare som går mycket inomgårds. Och det är den som Tobias nu undersöker möjligheterna att konvertera till biogas.

  – Den totala miljönyttan är ju redan inväxlad eftersom vår biogas redan ersätter fossilt bränsle, säger Tobias Kullingsjö.

  I stället är det oberoendet som lockar, säger han. Och äger man en biogasfabrik finns naturligtvis också möjlighet att tanka billigt.

  – Allt handlar om lönsamhet. Kan vi bli en fossilfri enhet vore det bra miljömässigt, strategiskt och ekonomiskt. Vi vill visa vilken potential det finns i den produktion vi håller på med.

  FOTO: Oskar Schönning

  Kullingsjö Lantbruk

  Omsättning: 30 miljoner kronor 2019

  Produktion: Ekologisk mjölkproduktion (ca 17 miljoner kronor) och konventionell grisproduktion (ca 5-6 miljoner kronor).

  Odlar på ca 900 hektar, varav en fjärdedel är vall och två fjärdedelar spannmål. Spannmålsodlingen innefattar åkerböna, raps och 20 hektar vitklöverfrö och motsvarar ihop med EU-stöden resterande omsättning.

  Resultat: 9-10 procent före skatt (2019)

  Antal anställda: 13

  VH biogas

  VH biogas har 60 andelar som i dagsläget ägs av 31 delägare. Verksamheten sker i ett driftsbolag som ger avkastning i form av hyra till ägarbolaget. Eftersom det finns flera delägare vill inte Tobias gå ut exakt med hur mycket som delas ut och hur mycket som går tillbaka till verksamheten, men själv har han satsat knappt två miljoner kronor i verksamheten och säger sig vara nöjd med avkastningen. En viktig del för lönsamheten uppges vara det metanreduceringsstöd som betalas ut från Jordbruksverket.

  Relaterade artiklar

  Till toppen