Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 21 april

  Tipsen: Så undviker du sönderfrysning

  Adblueproblem är ett dilemma som hela branschen brottas med, enligt Roger Bengtsson, servicemarknadschef på Swedish Agro Machinery. För att undvika bekymmer finns det ett par tips att ta fasta på.

   Det är viktigt att förvara adblue på rätt sätt.
  Det är viktigt att förvara adblue på rätt sätt. FOTO: Shutterstock/TT

  – Normalt sett fryser adblue av bra kvalitet vid minus 11 grader om man har 32 procents koncentration. Har man den koncentrationen blir det inte frostsprängningar utan den blir pulvriserad, ungefär som kylarvätska.

  Vad skadorna beror på är inte alltid helt givet, men uppenbarligen samlas det vatten i tillräckligt stor mängd för att det ska bli en frostsprängning.

  – Det finns säkert inte bara en förklaring, men det kan bero på att man har för liten koncentration av adblue. Normalt ska systemet tömmas så fort man stänger av traktorn, och då ska den resterande mängden också pumpas tillbaka till adbluetanken, säger Roger Bengtsson.

  Grundtipset är att varmköra traktorn regelbundet även vintertid. Blir vätskan för gammal kan det i värsta fall medföra kemiska förändringar i produkten. Därför är det också viktigt att inte tanka i mer urea än vad som förbrukas under vintersäsongen. Att varmköra traktorn en gång i veckan är en bra grundregel, så att man får upp omsättningen av urea i systemet.

  Sannolikt kan traktortillverkarna också göra mer för att anpassa sina maskiner till nordiska förhållanden, enligt Roger Bengtsson.

  – Det är en tuff miljö för de här komplicerade teknikerna. Som jämförelse har dieselbilarna en mer normal belastning och därför drabbas de inte av problem i samma utsträckning som en stillastående traktor som aldrig blir varmkörd.

  Claas-tröskorna behöver däremot inte varmköras under vintern eftersom de belastas så hårt under skörden. De har heller inga problem med vattenrester, enligt Roger Bengtsson.

  Hur försäkringsbolagen sedan väljer att behandla ett skadeärende beror helt på hur villkoren är utformade, och där säger Roger Bengtsson att han inte är rätt man att komma med några generella råd. Frysskador kan ibland härledas till att det har kommit in vatten i kontaktstycken i samband med körning med högtryckstvätten, men det hör absolut inte till vanligheterna, säger han.

  – Sönderfrysning på grund av kvarstående vätska är ett problem för hela branschen. Det står utom allt tvivel. Det är också omöjligt att tömma hela systemet, för det kommer alltid att finnas kvar restmängder. Det som leder till sönderfrysning beror sannolikt på att urean har kristalliserats och att restmängden har fel kvalitet.

  Fakta: Så undviker du problem

  • Traktorerna mår bra av att motioneras. Att ställa traktorn på ett högt motorvarvtal någon timme då och då är bra för att undvika att adblue-vätskan kristalliseras.

  • Flera system har blivit bättre med tiden, och i dag utför traktorerna mycket av det förebyggande underhållet själv. När adblue-lampan eller motsvarande symbol tänds ska man inte avbryta processen i förtid när traktorn går upp i varvtal.

  • Icke fackmannamässiga elinstallationer kan som bekant orsaka en rad följdproblem, och kan i värsta fall medföra att pumpen inte tömmer systemet när man slår av tändningen. Att koppla på nya komponenter direkt på batteriet kan vara känsligt, och här är det också viktigt att huvudströmbrytaren inte bryter för tidigt.

  • Kvaliteten kan säkert skilja mellan olika urea-fabrikat, även om det är ovanligt att fel av den här typen uppstår på grund av enskilda produktval. Då är det desto vanligare med fel i lagringen.

  • Adblue ska normalt förvaras frostfritt, inte för varmt och absolut inte i direkt solljus. Produkten har också en begränsad hållbarhet och bör förbrukas inom tre månader.

  Källa: Roger Bengtsson, Swedish Agro Machinery

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen