Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 8 april 2017

  Efter gasolyckan – nu vill Anders varna andra

  Förra året omkom en anställd på Anders Wärleus gård efter att ha blivit utsatt för gaser från gödsel. Nu har en rad åtgärder vidtagits. "Jag vill inte att fler lantbrukare ska råka ut för det som hände här den första juli förra året."

   Anders Wärleus. Efter dödsolyckan har en rad åtgärder gjorts, bland annat måste man bära gaslarm vid de arbetsmoment där det finns risk för dålig luft.
  Anders Wärleus. Efter dödsolyckan har en rad åtgärder gjorts, bland annat måste man bära gaslarm vid de arbetsmoment där det finns risk för dålig luft. FOTO: Hans Dahlgren

  Dagen är en av de svåraste som grisproducenten Anders Wärleus haft i sitt 58-åriga lantbrukarliv. En av hans anställda, en man i 30-årsåldern, kunde inte hittas på gården. I flera timmar gick Anders Wärleus runt och letade.

  – Det finns ju så många ställen de kan vara på. Till sist gick jag in i en avdelning jag redan varit i två gånger och då ser jag att han ligger längst nere ovanpå spalten.

  Öppnas en propp manuellt

  På gården används ett utgödslingssystem som bygger på vakuum. Gödseln i varje avdelning samlas i rännor under spalterna och när de är fyllda till en viss gräns öppnas manuellt en propp i botten och gödseln sugs ner i rör och ut i gödselbrunnen.

  Exakt vad som gick fel när den anställde skulle öppna proppen och släppa ut gödseln är inte klarlagt, man har försökt att återskapa situationen utan att lyckas, men klart är att han kvävdes.

   Snabbt och lätt. Med ett enkelt handgrepp kläms gasvarnaren fast i kläder eller skärp.
  Snabbt och lätt. Med ett enkelt handgrepp kläms gasvarnaren fast i kläder eller skärp. FOTO: Hans Dahlgren

  Tryckt upp skyltar

  Sedan dess har Anders Wärleus tryckt upp skyltar som varnar i de lokaler där det kan finnas en risk för gas, skaffat gasmasker som finns lättillgängliga om man misstänker att det finns gas. Dessutom det kanske viktigaste, en elektronisk gasvarnare som direkt känner av om syrenivån är låg eller det finns farliga gaser i luften.

  – Den knäpper jag på mig när jag ska göra en utgödsling och får direkt en indikation om något är fel.

  Apparaten varnar på olika sätt vid olika nivåer. Vid lägre halter är det inte farligt om man stannar en begränsad tid.

  – Jag tycker det är värdefullt att jag får en indikation på att jag inte ska vistas för länge där.

   Demonstration. Efter en sekund i den syrefattiga foderbehållaren börjar apparaten att varna för låg syrenivå. ”Man ska vara medveten om att det finns hjälpmedel som kan rädda liv och inte kostar jättemycket pengar”, säger Anders Wärleus.
  Demonstration. Efter en sekund i den syrefattiga foderbehållaren börjar apparaten att varna för låg syrenivå. ”Man ska vara medveten om att det finns hjälpmedel som kan rädda liv och inte kostar jättemycket pengar”, säger Anders Wärleus. FOTO: Hans Dahlgren

  Fodret mals

  För att demonstrera gasvarnaren öppnar han locket till behållaren vid våtkvarnen där fodret mals och håller ner mätaren. Där inne är luften nästan utan syre och apparaten börjar omedelbart pipa och blinka rött.

  Han vill uppmärksamma andra lantbrukare på risken med gaser så att inte fler ska behöva sätta livet till.

  – Det här instrumentet som kostar 8 000 kronor plus moms är en väldigt billig livförsäkring.

  Gaser i lantbruket

  Flera dödsolyckor, i Sverige och utomlands, har skett i arbete vid gödselbrunnar, i gödseltankar, ensilagesilor, spannmålslager och pelletlager. Gemensamt för olyckorna är att luftomsättningen är otillräcklig och koncentrationen av gaser blir för hög. Det kan leda till direkta dödsfall genom förgiftning eller kvävning, eller indirekta dödsfall genom medvetslöshet och sedan fall- eller drunkningsolyckor.

  Svavelväte

  Giftig gas som uppstår när organiskt material bryts ner i syrefattiga miljöer. Gasen luktar ruttet ägg, men vid högre koncentrationer bedövar den luktsinnet.

  Metan/sumpgas

  Är i sig inte giftig men är tung och trycker undan syret vilket kan leda till medvetslöshet och dödsfall. Bildas vid nedbrytning av organiskt material.

  Kolmonoxid

  Bildas vid ofullständig förbränning men även vid lagring av trämaterial, exempelvis flis och pellets. En luktlös och mycket giftig gas som snabbt leder till medvetslöshet och dödsfall.

  Koldioxid

  Inte giftig men tung och trycker undan syre. Bildas vid nedbrytnings- och jäsningsprocesser.

  Relaterade artiklar

  Till toppen