Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Teknik 2 december 2020

  Dags att plugga om du flyger drönare

  Från och med den 10 januari 20201 kommer de flesta som använder drönare att behöva ett behörighetsbevis eller ”drönarkort”. ATL hjälper dig att hitta rätt i regeldjungeln.

   Den som vill göra en kartering av ett fält som ligger intill ett bostadsområde måste ta drönarkortet A2 för att få använda sin drönare efter 10 januari 2021.
  Den som vill göra en kartering av ett fält som ligger intill ett bostadsområde måste ta drönarkortet A2 för att få använda sin drönare efter 10 januari 2021. FOTO: Shutterstock/TT

  Antalet drönare i luften har de senaste åren ökat väldigt mycket, både bland privata användare och inom olika näringsgrenar, och ökningen förväntas fortsätta. Det har skapat frågor om flygsäkerhet, personlig integritet och säkerhet för människor och egendom på marken.

  Att alla länder haft olika regler har också hämmat utvecklingen kring drönare, när tillverkare haft många olika lagstiftningar att förhålla sig till. Men från och med nästa år blir det EU-gemensamma regler, vilka är tänkta att både höja säkerheten och gynna utvecklingen.

  – De största skillnaderna är att man kommer att behöva registrera sig som operatör och gå en utbildning för att få ett drönarkort, säger Remi Vesvre på Transportstyrelsen.

   Remi Vesvre, Transportstyrlesen.
  Remi Vesvre, Transportstyrlesen. FOTO: Transportstyrelsen

  Utbildning för drönarkort

  Utbildningen skiljer sig lite beroende på vilken drönare man ska flyga och hur den ska användas, men huvudsyftet är att alla som flyger ska ha en grundläggande kompetens.

  Utbildningsmaterialet är någorlunda lättillgängligt paketerat. Det som kan vara svårt är att förstå vilken kategori av behörighet man behöver. Det finns olika typer av användning, olika kategorier och underkategorier av drönare och olika kategorier av utbildning beroende på hur dessa kombineras. Dessutom finns övergångsregler för äldre drönare som skiljer beroende på hur mycket de väger och hur de ska användas.

  – Nordiska länder har tyckt att reglerna är alldeles för komplicerade, medan sydligare länder tyckt att de är för slappa. Till slut blev det en kompromiss som alla kunde acceptera, säger Remi Vesvre.

  Välj rätt drönarkort

  Så frågan är vilket drönarkort en bonde behöver? Om man redan har en drönare, exempelvis en av de vanligaste som väger under två kilo, klarar man sig med kortet för A1/A3. Då får du inte flyga närmare än 150 meter horisontellt från människor eller platser där de kan tänkas uppehålla sig.

  Om du vill kunna göra en kartering av ett fält som exempelvis ligger intill ett bostadsområde måste du ta det lite mera avancerade A2-kortet. Då får du flyga så nära som 50 meter från folk under övergångsperioden med din gamla drönare. Köper du sedan en C2-klassad drönare kan du flyga så nära som 30 meter, eller till och med 5 meter i låghastighetsläge. Alternativ ska du satsa på lättare drönare i klasserna C0 eller C1 som inte har samma begränsningar.

  Från nyår kräver EU nämligen att alla drönare som tillverkas har en C-klassning utifrån säkerhetsaspekter, främst storlek och hastighet.

  För folk i skogsbruket som vill kunna flyga utom synhåll och spana efter barkborre- eller stormskador kommer man även efter nyår att behöva söka tillstånd. Men myndigheterna tar fram olika ”standardscenarier” som ska förenkla processen, särskilt i obefolkade områden.

  – Det kommer att finnas förenklade förfaranden för att flyga utom synhåll. Det är fortfarande begränsat, kanske en kilometer. Med en observatör på andra sidan skogen kanske man kan förlänga det till två kilometer, säger Remi Vesvre.

  Köp rätt drönare

  Ambitionen är att äldre drönare ska kunna C-klassas i efterhand, men det är upp till tillverkarna att presentera hur det skulle gå till. Vissa kanske går att uppdatera med mjukvara och andra kanske behöver ny hårdvara, så det är fortfarande osäkert hur det blir.

  De nya C-klassade drönarna finns ännu inte till försäljning. Bland annat ska C-klassade drönare kunna fjärridentifieras på några hundra meters håll. Ungefär som att man ser namnet på trådlösa nätverk i mobilen ska man kunna se operatörsnumret på en drönare i närheten. Standarden för det är ännu inte klar.

  – Den kommer antagligen att publiceras innan slutet av december. När den är klar kommer det att gå väldigt fort.

  Om en bonde funderar på att köpa sig själv en drönare i julklapp, bör den vänta med det?

  – Jag tror att de första C-klassade drönarna som följer reglerna till fullo kommer att produceras inom ett halvår. Så jag skulle nog vänta om man inte har jättebråttom.

  Olika klasser av drönarkort och drönare

  I den öppna kategorin av drönare, den som inte kräver något tillstånd av Transportstyrelsen, gäller att man flyger på maximalt 120 meters höjd, alltid inom synhåll och inte över människor (annat i ett fåtal situationer). Drönarna kan här väga så mycket som 25 kilo. Drönare med olika tekniska specifikationer delas in i olika C-klasser. Olika typer av drönarekort kan behövas beroende på vilken C-klass drönaren hör till och hur den ska användas. Alla klasser av drönare, utom i vissa fall C0, behöver en utbildning och en registrerad operatör för att få flygas.

  Utbildningsmaterialet ligger redan ute på Transportstyrelsens hemsida. Prov för drönarkort kan göras på samma plats från och med den 4 januari.

   Från 10 januari 2021 krävs behörighetsbevis eller drönarkort för de flesta som vill använda drönare i jord- och skogsbruk.
  Från 10 januari 2021 krävs behörighetsbevis eller drönarkort för de flesta som vill använda drönare i jord- och skogsbruk. FOTO: Hans Dahlgren

  Drönarklasser

  C0 – maxvikt 250 gram. Inget krav på utbildning, men kan behöva en registrerad operatör om den har en kamera. Inget krav på teknik för fjärridentifiering eller geomedvetenhet. Ingen åldersgräns.

  C1 – maxvikt 900 gram. Krav på utbildning A1. Måste ha system för fjärridentifiering och geomedvetenhet. Fjärrpiloten ska ha fyllt 16 år.

  C2 – maxvikt 4 kilo. Med utbildning för A2 kan den få flygas så nära som fem meter horisontellt från människor. Med A3-utbildning får man inte flyga nära människor.

  C3 – maxvikt 25 kilo. Krav på A3- utbildning. Får inte flygas närmre än 150 meter från områden där människor kan befinna sig. Maximalt tre meters bredd på maskinen.

  C4 – maxvikt 25 kilo. Krav på A3- utbildning. Får inte flygas närmre än 150 meter från områden där människor kan befinna sig. Får inte får flygas med hjälp av automatik.

  Olika drönarkort

  A1 – för drönare i klasserna C0 och C1, som väger under 900 gram. De som väger under 250 gram kan få flygas över enstaka icke-medverkande personer. De som väger under 900 gram kan få flygas över personer som har gett sitt uttryckliga godkännande.

  A2 – för fjärrpiloter som ska flyga nära människor. Så nära som fem meter om låghastighetsläge är aktiverat. Här är det i princip bara drönare i klassen C2 på upp till fyra kilo som används. Förutom frågorna i A1/A3-utbildningen innehåller A2 kompletterande frågor om exempelvis meteorologi, drönareprestanda och flygsäkerhet. Dessutom ingår övningar i en praktiskt självutbildning som ska göras.

  A3 – samma utbildning som för A1, men gäller för tyngre drönare i klasserna C2-C4. Får inte flyga över människor eller närmre än 150 meter från platser där människor troligtvis kan befinna sig.

  Begrepp

  Fjärrpilot – den som flyger drönare

  Drönaroperatör – den som ansvarar för flygningen, ofta den som flyger, men kan också vara en annan person eller företag/organisation.

  Drönarobservatör – du kan få flyga utom synhåll (tillstånd krävs) om du har en observatör som kan ha uppsikt där du inte ser och ni står i direktkontakt med varandra.

  Fjärridentifiering – digital ”registreringsskylt”. Krävs på drönare (klass C1-C4) som tillverkas efter 1 januari.

  Geomedvetenhet – funktion som genom gps hindrar drönaren från att flyga på vissa ställen. Krävs på drönare (klass C1-C4) som tillverkas efter 1 januari.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen